Har du spørgsmål til din årsopgørelse?

Du har nu modtaget din årsopgørelse og beklager, at den har været forsinket. Som vi fortalte om i informationsbrevet du har modtaget, så er din årsopgørelse anderledes i år end den plejer – du har nemlig modtaget to regninger, i stedet for én.

Hvad er det jeg har modtaget?

Du har fået en årsopgørelse fra dit el-netselskab, som dækker 1. kvartal 2016 (1. januar 2016 – 31. marts 2016).

Derudover har du modtaget en årsopgørelse fra din el-leverandør, som dækker for 2., 3. og 4. kvartal (1. april 2016 – 31. december 2016) – medmindre du er flyttet eller har skiftet el-leverandør undervejs.

Du har fået en årsopgørelse fra din el-leverandør og fra dit el-netselskab

Hvad er det jeg har modtaget?

Du har fået en årsopgørelse fra dit el-netselskab, som dækker 1. kvartal 2016 (1. januar 2016 – 31. marts 2016).

Derudover har du modtaget en årsopgørelse fra din el-leverandør, som dækker for 2., 3. og 4. kvartal (1. april 2016 – 31. december 2016) – medmindre du er flyttet eller har skiftet el-leverandør undervejs.

Du har fået en årsopgørelse fra din el-leverandør og fra dit el-netselskab

Svar på spørgsmål

 • Hvorfor får jeg min årsopgørelse / acontoregning så sent?

  De nye regler på el-markedet, som trådte i kraft den 1. april 2016 medførte, at alle el-kunders aftaleforhold med deres el-netselskab skulle opgøres pr. den 31. marts 2016.

  For at sikre, at du – på trods af opgørelsen den 31. marts 2016 – stadig opnår fuld værdi af din egenproduktion i 2016, har Energinet.dk udviklet en løsning, der muliggør dette. Den har været en smule forsinket, og det er derfor, du først får dine opgørelser nu.

 • Dækker min årsopgørelse over samme periode, som den plejer?

  ​Ja, din årsopgørelse dækker over fuldstændig samme periode, som den plejer. Den er blot splittet ud på to i stedet for én opgørelse.

 • Hvorfor er min årsopgørelse / acontoregning delt op i en periode før og efter den 1. april 2016?

  Din årsopgørelse er delt op, fordi der kom nye regler på elmarkedet den 1. april 2016. De nye regler betyder, at vi, din el-leverandør, nu er mellemled mellem dig og dit el-netselskab.

  Dit el-netselskab står for transporten af strøm til din bolig. Du betaler for både den el, du bruger, og for transporten i el-nettet til os. Derefter betaler vi dit el-netselskab. Før betalte du selv direkte til dit el-netselskab – også selv om du eventuelt fik én samlet regning.

  Ændringen betyder, at vi er nødt til at opgøre dit elforbrug før og efter den 1. april 2016 for at kunne afregne korrekt med dit el-netselskab.

 • Hvordan kan jeg se mit samlede forbrug og min samlede produktion for hele perioden, når opgørelsen er delt i to?

  ​Du kan regne dit samlede forbrug ud ved at lægge de to forbrug fra de to opgørelser sammen. Hvis du ønsker at beregne din produktion, skal du trække den ældste tællerstand fra den nyeste (en tællerstand fra hver opgørelse).

 • Hvorfor har I skønnet en måleraflæsning den 31. marts 2016, og hvad skal I bruge den til?

  ​De nye regler på elmarkedet betyder, at vi, din el-leverandør, nu er mellemled mellem dig og dit el-netselskab. Dit el-netselskab står for transporten af strøm til din bolig. Du betaler nu for både den el, du bruger, og for transporten af den til os. Derefter betaler vi dit el-netselskab. Før betalte du selv direkte til dit el-netselskab. Ændringen betyder, at vi er nødt til at opgøre dit elforbrug den 31. marts 2016 for at kunne afregne korrekt med dit el-netselskab.

 • Jeg har en fjernaflæst måler – hvorfor har I skønnet en måleraflæsning fremfor at bruge en korrekt en?

  Energinet.dk har besluttet, at el-netselskaberne skulle skønne en måleraflæsning.

 • Kan jeg være sikker på, at jeg ikke kommer til at betale for meget?

  Ja, det kan du.

  Dine årsopgørelser og dine acontoregninger dækker over de rigtige perioder. Aflæsningerne af din elmåler er grundlaget for din årsopgørelse, så du kommer ikke til at betale for flere kilowatttimer end du har forbrugt.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål?

Du er selvfølgelig velkommen til at ringe til os på 7011 5010. Men du kan også udfylde dine kontaktoplysninger, så ringer vi dig op, når det passer dig.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål?

Du er selvfølgelig velkommen til at ringe til os på 7011 5010. Men du kan også udfylde dine kontaktoplysninger, så ringer vi dig op, når det passer dig.

Udfyld formularen – så ringer vi dig op

Navn
Adresse
Adresse skal vælges på listen
Telefonnummer
Mellem kl. 8 og kl. 12
Mellem kl. 12 og kl. 16
Efter kl. 16
E-mail