El-regning hvert kvartal, ny abonnementspris og ingen gebyrer til Betalingsservice

Vi har fra 1. april 2017 ændret vores regninger fra månedsregninger til kvartalsregninger. Sammen med de nye kvartalsregninger modtager du også en opgørelse af dit el-forbrug hvert kvartal. Det betyder, at du får færre regninger og nemmere kan følge dit faktiske el-forbrug. Er du tidligere Nyfors-kunde er der indtil 30. juni 2017 betalt aconto-regninger bagud. Dette blev ændret fra 1. juli 2017 således, at dine aconto-regninger nu betales midt i perioden. Eksempel: aconto betalingen for perioden 1. juli 2017 til 30. september 2017 (3. kvartal) forfalder til betaling den 15. august 2017. 

Dokumenter

Kvartalsvis el-regning pr. 1. april

El-regning hvert kvartal, ny abonnementspris og ingen gebyrer til Betalingsservice

Vi har fra 1. april 2017 ændret vores regninger fra månedsreginger til kvartalsregninger. Sammen med de nye kvartalsregninger modtager du også en opgørelse af dit el-forbrug hvert kvartal. Det betyder, at du får færre regninger og nemmere kan følge dit faktiske el-forbrug. Er du tidligere Nyfors kunde, modtager du allerede dine regninger hvert kvartal, men fra 1. juli rykkes betalingstidspunktet to uger. 

Du får bedre overblik over dit el-forbrug og færre regninger

De nye kvartalsregninger betyder, at vi sender dig en aconto-regning hvert kvartal. Aconto-regningen gælder for det aktuelle kvartal. Sammen med aconto-regningen modtager du en opgørelse af dit faktiske el-forbrug i det foregående kvartal. Denne ordning forudsætter dog, at du har en fjernaflæst el-måler. 

Det betyder, at du har et bedre og mere løbende overblik over dit faktiske forbrug. Husk, at du kan følge dit forbrug løbende på Min Side: www.se.dk/minside

Hvis du er solcelleejer og nettoafregnet (grp. 6), eller hvis du har en el-måler, du selv aflæser via selvaflæsningskort, modtager du fortsat din opgørelse af dit faktiske forbrug én gang årligt. Du modtager aconto-regninger hvert kvartal, som nævnt ovenfor.

 

Hvad betyder alt dette for dig?

Aconto-regningerne modtager du kvartalsvist i maj, august, november og februar. Regningerne har betalingsfrist midt i kvartalet. Det vil eksempelvis sige, at den el-regning, du modtager i maj, vil dække april, maj og juni og have betalingsfrist den 15. maj 2017. Figuren nedenfor viser, hvordan regningerne falder til betaling i 2017.

Vær også opmærksom på, at den el-regning, du modtager til maj, vil være højere end normalt, da den dækker et helt kvartal i stedet for en måned som i dag.

Vi tilbyder ikke længere månedsafregning med månedlig udsendelse af el-regningen, men udelukkende kvartalsafregning.

 

 

Årsabonnement

Fra 1. april 2017 ændres dit årsabonnement fra 125 kr. til 150 kr.
Er du Re:EL-kunde forbliver dit faste månedlige abonnement uændret.

Du får bedre overblik over dit el-forbrug og færre regninger

De nye kvartalsregninger betyder, at vi sender dig en aconto-regning hvert kvartal. Aconto-regningen gælder for det aktuelle kvartal. Sammen med aconto-regningen modtager du en opgørelse for af dit faktiske el-forbrug i det foregående kvartal. Denne ordning forudsætter dog, at du har en fjernaflæst el-måler. 

Det betyder, at du får et bedre og mere løbende overblik over dit faktiske el-forbrug. Husk, at du kan følge dit forbrug løbende på Min Side: www.se.dk/minside

Hvis du er solcelleejer og nettoafregnet (grp. 6), eller hvis du har en el-måler, du selv aflæser via selvaflæsningskort, modtager du fortsat din opgørelse af dit faktiske el-forbrug én gang årligt. Du modtager aconto-regninger hvert kvartal, som nævnt ovenfor.

 

Hvad betyder alt dette for dig?

Aconto-regningerne modtager du kvartalsvist i maj, august, november og februar. Regningerne har betalingsfrist midt i kvartalet. Det vil eksempelvis sige, at den el-regning, du modtager i maj, vil dække april, maj og juni og have betalingsfrist den 15. maj 2017.

Vær også opmærksom på, at den el-regning, du modtager til maj, vil være højere end normalt, da den dækker et helt kvartal i stedet for en måned som i dag.

Vi tilbyder ikke længere månedsafregning med månedlig udsendelse af el-regningen, men udelukkende kvartalsafregning.

 

 

Årsabonnement

Fra 1. april 2017 ændres dit årsabonnement fra 125 kr. til 150 kr.
Er du Re:EL-kunde forbliver dit faste månedlige abonnement uændret.

Betaling via Betalingsservice bliver gratis

Samtidig med at du får færre regninger om året, har vi fjernet gebyret for betaling via Betalingsservice. Du sparer således de 5,82 kr. pr. regning, du betaler i dag.
Betaler du med girokort er faktureringsgebyret derimod steget fra 25 kr. pr. regning til 49 kr. pr. regning. Men med de kvartalsvise regninger vil du kun skulle betale faktureringsgebyr hvert kvartal istedet for hver måned.

Vil du slippe for at betale faktureringsgebyret, kan du hurtigt og nemt tilmelde dine el-regninger til Betalingsservice.

Se hvordan du tilmelder dig Betalingsservice
Få tilskud fra SE, hvis du laver energiforbedringer i din bolig
Stempel MedVind

 

Få et gratis og klimavenligt PRIS:TJEK

Julen kan være en dyr fornøjelse, men det behøver klimavenlig el ikke at være. Vi leverer 100 % dansk vindstrøm, MedVind, så du kan få grøn samvittighed. Tjek hvor lidt en klimavenlig el-aftale koster dig. Det er gratis og helt uforpligtende.

Få et gratis PRIS:TJEK

Ekstra adventsgave til dig – få et gratis og klimavenligt PRIS:TJEK

Julen kan være en dyr fornøjelse, men det behøver klimavenlig el ikke at være. Vi leverer 100 % dansk vindstrøm, MedVind, så du kan få grøn samvittighed. Tjek hvor lidt en klimavenlig el-aftale koster dig. Det er gratis og helt uforpligtende.

Få et gratis PRIS:TJEK