Sådan læser du din el-regning

Har du problemer med at forstå din el-regning, vil vi gerne hjælpe dig. Der er mange poster at forholde sig til – nogle af dem er offentlige pålagte. Nedenfor finder du en forklaring på dem alle.  


Baseret på gennemsnit for danske husstande Maj 2016. Kilde: Dansk Energi, Din elguide, Maj 2016.
Forstå din elregning

Din kvartalsregning består af:

 • en aconto-regning for det aktuelle kvartal (acontoraten)
 • en opgørelse af dit faktiske el-forbrug i forrige kvartal
 • en samlet oversigt over, hvad du skal betale

Her får du en forklaring på, hvad de forskellige poster betyder:SE el-regning 1. april 2017

ACONTORATEN (aconto-regningen)

A. Basis el (eller anden el-aftale med SE eks. Fastpris el)

Posten dækker over din betaling for strøm i perioden.

Du modtager 4 aconto-regninger om året - én for hvert kvartal. Kvartalsregningerne er baseret på dit estimerede forbrug i kvartalet.

B. Abonnement

Dækker over abonnementet for din el-aftale med SE i den angivne periode.

C. Transportbetaling

Punkterne der handler om transportbetaling – også kaldet tarif – dækker over de udgifter, der er forbundet med at drive og vedligeholde el-nettet og transportere el ud til din husstand.

Transportudgifterne opkræver vi på vegne af dit el-netselskab og Energinet.dk. Energinet.dk, er ejet af staten, og skal løse en række opgaver på samfundets vegne. Deres aktiviteter betales af alle forbrugere via regningen.

D. Net-abonnement

Dækker over abonnementet til dit el-netselskab, og opkræves på vegne af dem.

E. El-afgift

På din regning, finder du el-afgift, som er inklusiv minimumsafgift. Begge dækker over afgifter til staten, som alle skal betale. 

F. Offentlig forpligtelse

Offentlige forpligtelser (PSO-tarif) er en statslig afgift, som blandt andet dækker tilskud til vedvarende energi, forskning i miljøvenlig el-produktion samt sikring af forsyningssikkerheden. Det er en afgift, alle skal betale.

Såfremt du betaler med girokort, er der på regningen tilføjet en post med faktureringsgebyr på 49 kr. Faktureringsgebyret dækker over vores omkostninger til udsendelse af papirregning med en giroopkrævning. Betaler du via Betalingsservice, betaler du ikke gebyr. 

OPGØRELSEN

Opgørelsen indeholder de samme poster som acontoraten. Den indeholder dit faktiske el-forbrug i det foregående kvartal, som er modregnet din acontorate fra det foregående kvartal. Du kan se nederst, om du enten skal have penge retur eller betale ekstra for det tidligere kvartal. 

Kvartalsvise el-regninger og opgørelser

Vi fakturerer på baggrund af estimeret forbrug og opgør på baggrund af faktisk forbrug

 • Vi har ændret vores månedsregninger til kvartalsregninger. Det medfører, at du får langt færre el-regninger i løbet af et år.
 • Kvartalsregningerne indeholder to dele:
  1. En aconto-regning for det aktuelle kvartal.
  2. En opgørelse af dit faktiske el-forbrug i det foregående kvartal - forudsat at du som langt de fleste af vores kunder har en fjernaflæst el-måler, hvorfra vi kan aflæse dit el-forbrug elektronisk.
 • Har du ikke en fjernaflæst el-måler, men en el-måler der aflæses via selvaflæsningskort, vil du ligeledes modtage kvartalsregninger, men kun modtage én årlig opgørelse af dit faktiske el-forbrug. Det samme gør sig gældende, hvis du er solcelleejer og årsnettoafregnet (grp. 6).


Du kan læse mere om vores nye regninger, faktureringsgebyr og abonnement her

Faktureringen ændres fra månedsvis til kvartalsvis


 • Mange af vores kunder har udtrykt ønske om færre regninger samt en hyppigere opgørelse af deres el-forbrug. Det har vi lyttet til. Fra april 2017 modtager du derfor kvartalsregninger inklusiv en opgørelse af dit el-forbrug i foregående kvartal.
 • Kvartalsregningerne modtager du kvartalsvist og til betaling midt i kvartalet. Det vil eksempelvis sige, at hvis du fx modtager en el-regning i maj - dækker den for april, maj og juni - har betalingsfrist den 15. maj 2017. Din afregningscyklus afhænger af, hvornår dit netselskab aflæser din måler.  
 • Det betyder også, at du får et bedre og mere løbende overblik over dit faktiske forbrug. Husk, at du kan følge dit el-forbrug løbende på Min Side.
Få overblikket på Min Side

Tjek dit forbrug på Min Side

Hold øje med, om du bruger for meget strøm. Du kan spare op til 10 % af dit el-forbrug – bare ved at følge det.

Har du et spørgsmål? Vi besvarer det gerne

Spørgsmål til din regning?

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70115010

Vi hjælper dig gerne med spørgsmål til din el-regning.