Aftalevilkår

Jura

SYD ENERGI Net er dit lokale el-netselskab, hvis du bor i Syd- og Sønderjylland. El-netselskabet har ansvaret for at tilslutte dit hjem til el-nettet, og for at stille el-nettet til rådighed for det selskab, der leverer el til din bolig – altså os. Dit el-netselskab er pålagt en række opgaver fra myndighederne. De skal: 

  • Opkræve energi- og miljøafgifter 
  • Yde uvildig energirådgivning 
  • Oplyse om el-sikkerhed og markedsforhold 

Læs mere om SE Net på www.senet.dk

Kundeklager og tvister

Klager kan indgives til SE's kundeservice på se@se.dk eller SE, Edison Park 1, DK-6715 Esbjerg N, att.: Kundeservice Energi. Private kunder kan også klage til Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby (www.energianke.dk) Ankenævnet behandler civile tvister mellem private kunder og energiselskaber. Tvister kan ligeledes indbringes for de danske domstole. SE's værneting er retten i Esbjerg.  


Fortrydelsesformular

Op til 14 dage efter du har modtaget din ordrebekræftelse for den tjenesteydelse, du har bestilt hos SE, kan du fortryde dit køb. For at fortryde skal du udfylde nedenstående formular og klikke på ”send”.

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretteten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af følgende tjenesteydelse:

Leveringsadresse:
Adresse skal vælges på listen

Kontaktoplysninger:

Navn
Adresse:
Adresse skal vælges på listen
Kundenummer:
E-mail:
Telefon:

Eventuelle bemærkninger:

Årsag til fortrydelse