Et solcelleanlæg omdanner solens stråler til energi

Til solcelle-ejere

Sådan fungerer dit solcelleanlæg

Et solcelleanlæg omdanner solens stråler til energi, og sender dem direkte ind i dit eget el-net. Princippet er enkelt. En solcelle er en halvleder opbygget af silicium, der omsætter lys til elektricitet via en fotoelektrisk effekt. 

Når solens stråler rammer forsiden af solcellen, løsrives der elektroner og dermed dannes der en elektrisk strøm (ampere).

Et solcelleanlæg består af et antal paneler, der er forbundet med hinanden – og som via et el-kabel er koblet til en vekselretter. Her bliver strømmen omdannet fra jævnstrøm til vekselstrøm, som du kan bruge i din bolig. Producerer du mere strøm, end du kan bruge, bliver strømmen automatisk sendt ud på det kollektive el-net.

Har du købt et solcelleanlæg hos SE? 

SE har tidligere solgt solcelleanlæg. Det gør vi ikke længere. Men har du spørgsmål eller reklamationer vedr. dit solcelleanlæg eller varmepumpe købt igennem SE eller Nyfors, svarer vi gerne. Du kan skrive til os på energisalg@se.dk.

Pristjek

Årsbaseret nettoafregning gruppe 6

SE aflæser ved udgangen af året. Her gør vi op, hvor mange kWh, der er lagt ud på det kollektive el-forsyningsnet – og hvor mange kWh du selv har brugt. Har dine solceller lavet overskudproduktion, får du 60 øre/kWh de første 10 år og 40 øre/kWh de næste 10 år. 

Overskudsproduktion udbetales af Energinet.dk, som overfører pengene til din NemKonto. Du modtager en afregningsopgørelse, så du kan se, hvor mange penge du får.

Priser

Nye solcelleanlæg på timebaseret nettoafregning/direkte afregning

Energinet.dk har desværre problemer med at få alle målinger ind i systemet. Det gælder for nye solcelle anlæg på timebaseret afregning gruppe 2 – og for forenklet nettoafregning gruppe 4. Energinet.dk afregner så hurtigt som muligt.

Tjek

Udbetaling af overskudsproduktion

Bemærk, der kan være ventetid på udbetaling af produceret strøm fra Energinet.dk, fordi der for øjeblikket er mange afregninger.

Overgangsordning – ansøgning om pristillæg 

Har du et eksisterende solcelleanlæg, har du mulighed for at søge om pristillæg hos Energinet.dk. På deres hjemmeside kan du læse mere om, hvem der kan søge – og du kan henvende dig på sol@energinet.dk hvis du har spørgsmål.

Bemærk: når du søger via NemID finder systemet selv de tilknyttede GSRN numre til solcelleanlægget. Hvis ikke, så kontakt Energinet.dk på 70215074 eller skriv til sol@energinet.dk

I tvivl om tilslutningstidspunktet?

Du kan altid kontakte SE Net, hvis du er i tvivl om tilslutningstidspunktet for dit solcelleanlæg. Send e-mail til: eltilslutning@se.dk og husk at oplyse:

  • Installationsadresse for solcelleanlægget
  • Måler, installation eller GSRN nummer
  • Kontaktoplysninger
Priser

Har du den rette el-aftale? 

Tegn en aftale med SE. Se vores el-aftaler og priser og bestil online