Generelle dokumentationskrav

Uanset hvilket energibesparende projekt du skal i gang med, er der to generelle krav, du skal opfylde:

 • Du skal sende en faktura eller kvittering for materialer/håndværker med tydelig dato og installationsadresse
 • Vi skal modtage før og efter billeder af dine tiltag


Ud over det, er der et par særlige krav der er mere specifikke i forhold til dit projekt.

Dokumenter
Køling

Dokumentationskrav til vinduer, ovenlys og døre:

For at vi kan yde tilskud til udskiftning af vinduer, ovenlys og døre kræves følgende dokumentation:

 • Faktura eller kvittering for vinduer, ovenlys eller døre med tydelig dato og installationsadresse
 • Skriftlig dokumentation af vinduets(ernes) energiklasse(A, B, C….)*
 • Antal kvadratmeter vinduer, der udskiftes
 • Før og efter billeder af tiltag (det er ikke nødvendigt med billeder af alle vinduer, hvis mange vinduer udskiftes)


* Vi er, som energiselskab, underlagt nogle meget klare retningslinjer fra Energistyrelsen, som bl.a. indebærer, at vi kun må give tilskud til energiklasse A og B vinduer. 

For privat

Dokumentationskrav til isoleringstiltag

For at vi kan yde tilskud til isoleringstiltag kræves følgende dokumentation:

Almindelig isolering

 • Faktura eller kvittering for isolering med tydelig dato og installationsadresse
 • Dokumentation for antal kvadratmeter væg/loft/gulv mm der isoleres

Rørisolering:

 • Faktura eller kvittering for isolering med tydelig dato og installationsadresse
 • Dokumentation for antal meter rør der isoleres
Varmepumpe

Dokumentationskrav til varmepumpe

For at vi kan yde tilskud til installering af varmepumpe(r) kræves følgende dokumentation:

 • Faktura eller kvittering for varmepumpe med tydelig dato og installationsadresse
 • Varmepumpetype/model, evt. billede af typeskiltet på varmepumpen hvis ikke det fremgår af fakturaen
 • Varmepumpen skal stå på varmepumpelisten fra energistyrelsen*


*Varmepumpelisten finder du ved at følge linket nedenfor:
http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten

Kontaktoplysninger:

SE 
Jupitervej 2
6000 Kolding

CVR-nr.: 18 94 48 04
Tlf.: 73 90 32 00
Att: Tilskud

e-mail: tilskud@se.dk

Hvordan afsluttes sagen, hvis jeg er momsregistreret?

Som momsregisteret gælder samme dokumentationskrav som ved private. For at få tilskuddet udbetalt skal der sendes en faktura på tilskudsbeløbet + moms til vores mail adresse: tilskud@se.dk

Faktureringsoplysninger:

Ved færdigmelding fremsendes eller uploades en faktura, 30 dage netto, på det aftalte tilskudsbeløb + moms. Fakturaen skal have teksten ”Tilskud til realisering af energibesparelser på xxxx kWh ifølge tidligere indgået aftale, hvorved retten til at indberette disse besparelser til Energistyrelsen overdrages til SE”.

Priser
Få håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget betyder, at du kan trække en del – eller hele - håndværkernes arbejdsløn fra i SKAT. Dermed får du et tilskud til arbejdslønnen for dit udførte arbejde. Reglerne for håndværkerfradraget kan du læse meget mere om på skat.dk. Her kan du blandt andet finde en liste over godkendte ydelser/projekter som du kan opnå fradrag for, hvor meget du årligt kan få i fradrag, hvordan du får fradraget og meget mere.

Få mere information på skat.dk