Hvorfor vindenergi er vigtigt?

Hos SE er vi klare i mælet, når det handler om vindenergi. Vi ser vindkraft som en af de vigtigste energikilder på vejen mod en grøn omstilling. 

Vindmøller belaster stort set ikke miljøet og producerer 100 % ren energi. Samtidig er vi ikke alene rige på vind i Danmark – vi er også verdensmestre i at udnytte energien. Så lad os endelig bruge vores energi på den gode vind.

Se vores klimavenlige el-aftaler her

Der er medvind i vindenergi

Hos SE tror vi på vindenergi. Og fordi vi vil tage aktiv del i den grønne omstilling til vedvarende energi i Danmark, har vi valgt at gå sammen med PFA Pension i et fælles selskab, SE Blue Renewables, som ejer 222 landvindmøller.

Det gør SE Blue Renewables til den største landvindoperatør i Danmark. Alle vindmøllerne er placeret på de vindmæssige mest attraktive steder i landet.

Møllerne snurrede i 2017 i 96,7% af tiden og producerede 412 gWh vindenergi, hvilket er nok til at dække 95.000 husstandes årlige el-forbrug.

"Køb af strøm fra danske vindmøller- nye som gamle - har en positiv klimaeffekt, en positiv CO2 effekt og understøtter en omkostningseffektiv grøn omstilling af det danske energisystem."
Citat: Det Økologiske Råd, grøntelvalg.dk


MedVind er til dig, der gerne vil:

  • Gøre en forskel for den grønne omstilling i Danmark
  • Have 100% certificeret dansk vindenergi
  • Have garanti for klimavenlig el
  • Få strøm fra danske vindmøller ejet af SE og PFA
  • Have en fornuftig pris på klimavenligt el – kun 7 kr. ekstra om måneden for en gennemsnitlig husstand*
*Gennemsnitsforbrug for en husstand ligger omkring 4.000 kWh årligt.

Vindenergi er strøm fra danske vindmøller
Grøn vindenergi sikrer strøm i kontakten

Grøn energi sikrer strøm i kontakten 

Hvis vores børn og børnebørn også skal have strøm i kontakten, skal vi væk fra afbrænding af fossile brændsler. Omstillingen til vedvarende energi er en af de vigtigste omstillinger, vi som samfund er i gang med. Som energiselskab ser vi det ikke kun som en vigtigste opgave at bidrage med grønne el-produkter, men helt generelt at medvirke til den grønne omstilling som virksomhed.