De nye regler på el-markedet

Energistyrelsen har udarbejdet nye regler for el-markedet. De træder i kraft 1. april 2016. De nye regler indføres på baggrund af et politisk ønske om, at gøre det nemmere for dig at være el-kunde og for at fremme konkurrencen på el-markedet. Det betyder, at de danske el-forbrugere ikke længere skal have direkte kontakt til deres el-netselskab, men kun til deres el-leverandør.

Hvis du køber din strøm hos SYD ENERGI Salg A/S og har en el-aftale med os, er SYD ENERGI Salg A/S din el-leverandør.


El
Nye regler - privat person
Aftale

Hvad betyder det for dig, som kunde hos SYD ENERGI Salg A/S?

 • Du fortsætter som kunde, og får din strøm præcis som du plejer. 
 • Du behøver ikke foretage dig noget. 


Efter 1. april 2016 får du én samlet regning for dit forbrug af både el og el-net – også selv om dit el-netselskab ikke er SYD ENERGI Net A/S. Regningen kommer fra SYD ENERGI Salg A/S,og vil også indeholde opkrævning af Forbrugstarif/transportbetaling, Forbrugsabonnement/net-abonnement og energiafgifter, som tidligere blev opkrævet af el-netselskabet.

I december 2015 modtager du et brev fra SYD ENERGI Salg A/S med ændrede Salgs- og Leveringsbetingelser gældende pr. 1. april 2016. Disse kan du også finde her.

Hvis du ikke modtager brev, er det fordi, din husstand ikke har en el-aftale med SYD ENERGI Salg A/S. Ønsker I det, så læs mere om vores el-aftaler her - eller kontakt os på 70115010.

Derfor får du to regninger 

De nye regler på el-markedet gør, at du får to regninger i maj. En regning for første kvartal og en a conto regning for april måned – fremover får du én regning hver måned.

Tidslinie

A conto regning. Hvad går det ud på?

Vi fakturerer på baggrund af et estimeret forbrug:

 • De nye regler på el-markedet 1. april 2016 medfører at forbrugsdata skal indlæses og aflæses i en fælles national database, der hedder Data hub. Det er helt anderledes end fra tidligere. Vi har derfor valgt en sikker faktureringsløsning for vores kunder – dvs. at vi tager risikoen for evt. udsving i data, frem for at det kan påvirke dig og din afregning.
 • Det giver ensretning af vilkår for vores kunder – det er enkelt!
 • Det giver også mulighed for hurtigere udsendelse af regningen end tidligere, så den kommer i direkte forlængelse af perioden, du bliver opkrævet for
 • Vi estimerer dit forbrug baseret på sidste års forbrug + et lille tillæg. Det er for at tage højde for udsving i dit forbrug og for at undgå at du skal betale ekstra ind, når året er omme.
 • Når de nye regler og procedurer er faldet på plads, og vi er sikre på at den nye fælles nationale database kan håndtere de store datamængder der kræves, er det vores plan, igen at tilbyde muligheden for betaling baseret på månedens faktiske forbrug, for de af vores kunder der har fjernaflæste målere, og hvor deres data er tilgængelig.

Faktureringen ændres fra kvartalsvis til månedsvis fakturering fordi

 • Vi har lyttet til jer – kunderne. Mange udtrykker, at de gerne vil have fordelt betalingerne mere jævnt udover året. Og derudover ønsker mange ikke forudbetaling. Derfor en månedsvis afregning.
 • Modtager du allerede månedlige fakturaer fra os, fortsætter dette uændret
 • De nye regler på el-markedet betyder, at afregningen fra net-selskaberne til el-leverandørerne også ændres fra  kvartalsvis til månedlig afregning.
 • Aconto-regningen bliver ligesom i dag opkrævet bagudrettet. Den baseres på dit forventede forbrug. Dette betyder, at du vil kende dine omkostninger forud hver måned – hele året.
 • En gang om året vil du modtage en årsopgørelse, hvor vi opgør dit faktiske forbrug op imod det du har indbetalt aconto.

Regninger efter 1. april 2016

Pr. 1. april 2016 fakturerer SYD ENERGI Salg A/S alle privatkunder månedligt bagud baseret på estimeret forbrug. Dette betyder, at vores kunder vil kende deres omkostninger forud pr. måned. Det vil stadig være muligt at se det faktiske forbrug på ”Min side” i det omfang dataene er tilgængelige fra el-netselskaberne. Med indførelsen af de nye regler på el-markedet bliver energinet.dk ansvarlig for en central database over alle el-kunder, -leverandører og -netselskaber i Danmark – altså rigtig store datamængder. 

SYD ENERGI Salg A/S vælger derfor en sikker faktureringsløsning for vores kunder således, at vi tager risikoen for ”processen”, så evt. udsving i processen og data ikke kommer vores kunder til ugunst. Når de nye regler og procedurer er faldet på plads, er det vores plan, igen at tilbyde muligheden for betaling baseret på månedens faktiske forbrug, for de af vores kunder der har fjernaflæste målere, og hvor deres data er tilgængelig.


Hvornår modtager jeg min regning fra SE?

Betalingsservice (BS): På BS opkrævningen for den måned som forbruget dækker

Giro-kort:  Sendes efter den 22. i den måned forbruget dækker

Hvornår kan fakturaen ses på se.dk/minside?

Omkring den 20. hver måned

Betalingsfrist

Betalingsservice (BS):  Første hverdag efter forbrugsmåneden

Giro-kort:  15. hverdag efter forbrugsmåneden

Periode faktura dækker

Sidste måneds forbrug

Faktureringsgrundlag

Estimeret forbrug

Beregning af faktureringsgrundlag

1/12 af årsforbruget - kWh

Hvor ofte opgøres og afregnes det realiserede forbrug op imod det forudbetalte?

En gang om året – typisk ved årets udgang. 

Hvornår dit forbrug opgøres, og hvornår du modtager årsopgørelsen afhænger af, hvornår vi modtager information om dit faktiske forbrug fra dit el-netselskab. 

Bor du i Syd- og Sønderjylland, vil årsopgørelsen blive foretaget pr. 31/12, og fremgå af  din regning for januar måned.Tekniske forhold omkring din el-måler og el-nettet

Dit el-netselskab vil fortsat stå for de tekniske forhold omkring din el-måler samt sikre, at el-nettet fungerer. Du skal fremover kun kontakte el-netselskabet, hvis du har spørgsmål til måleaflæsningen eller skal have etableret nytilslutninger, som fx:

 • Nyt hus
 • Tilbygning
 • Solceller eller lign.


Dit el-netselskab har muligvis ændret deres vilkår for tilslutningsbestemmelser og brug af el-nettet. De nye vilkår kan du finde på dit el-netselskabs hjemmeside.

Bor du i Syd- og Sønderjylland kan du finde vilkårene på senet.dk

Har du spørgsmål til de nye regler, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på 70115010

Drift