Costa Kalundborg!?...

Der er meget tvivl om, hvordan og hvor meget klimaforandringerne vil påvirke vandstandene rundt omkring i verden. Hvorfor?

Ganske enkelt fordi der er så mange faktorer, der - både enkeltstående og i sammenhæng - har indflydelse på, hvad der kommer til at ske med havene og de lande, de omkranser.

Hvad sker der med Danmark?

Man mener, at vandstanden omkring Danmark ventes at stige mellem 20 og 140 centimeter – det er et meget stort spænd. Hvorfor er det så svært at blive mere præcis på det område, så vi kan forberede os på, hvad der kommer til at ske, og hvordan vi skal forholde os dertil? Lad os prøve at gøre det lidt enkelt.

Vandstanden i verdenshavene stiger som følge af et varmere klima hovedsageligt af to grunde:

 1. Temperaturstigningerne medfører, at vandet i havene bliver varmere. Vand udvider sig, når det bliver varmere – altså mere vand
 2. Iskapper ved polerne og gletsjere smelter og tilføjer mere vand til havene.


Vandet i havene kommer desuden til at fordele sig anderledes end tidligere, fordi:

 1. En afsmeltning fra Grønlands iskappe påvirker primært Stillehavet og den sydlige halvkugle pga. tyngdekraften
 2. I Danmark vil vi derimod opleve den fulde effekt af en afsmeltning fra Antarktis.
 3. Tyngdeeffekterne bidrager til, at vand tiltrækkes nogle steder mere end andre. Der er således tale om dynamiske ændringer. 
 4. Smeltevandet fra isen bidrager til at havvandet bliver mere ferskt. Mere ferskt og varmere vand ændre på cirkulationerne i havene og vandet vil fordele sig anderledes end tidligere.

Der er dog stor usikkerhed blandt forskerne omkring hvor meget vand afsmeltningerne vil tilføre forskellige steder på Jorden, da man endnu ikke ved, hvordan de implicerede faktorer ovenfor vil opføre sig. For Udover at ændre den globale gennemsnitlige vandstand, sker der regionale ændringer.

I Danmark kompliceres forudsigelserne endnu mere af landhævning. Landhævning er et levn fra istiden, der helt kortfattet betyder, at den nordligste del af Danmark langsomt hæver sig – 15 til 20 cm i løbet af det 21. århundrede. En nordjyde vil derfor ikke i første omgang opleve vandstigning ligesom en syddansker vil.

Kilde: DMI


Der er dog stor usikkerhed blandt forskerne omkring hvor meget vand afsmeltningerne vil tilføre forskellige steder på Jorden, da man endnu ikke ved, hvordan de implicerede faktorer ovenfor vil opføre sig. For Udover at ændre den globale gennemsnitlige vandstand, sker der regionale ændringer.

I Danmark kompliceres forudsigelserne endnu mere af landhævning. Landhævning er et levn fra istiden, der helt kortfattet betyder, at den nordligste del af Danmark langsomt hæver sig – 15 til 20 cm i løbet af det 21. århundrede. En nordjyde vil derfor ikke i første omgang opleve vandstigning ligesom en syddansker vil.

Kilde: DMIHvor i Danmark kommer vandet først?

Oversvømmelsesrisiko dækker over kombinationen af 1. sandsynligheden for oversvømmelser og 2. risiko, som er de potentielle konsekvenser for mennesket og dets værdier forbundet til oversvømmelse. Begge faktorer skal være til stede, for at man kan tale om oversvømmelsesrisiko. Naturstyrelsen har udpeget 10 risikoområder, hvor man forventer, at oversvømmelsesrisikoen er størst. Her er således stor sandsynlighed for oversvømmelse kombineret med størst (økonomiske/kulturelle) tab til følge. Det er dog vigtigt at påpege, at man i rapporten forudsætter, at eksisterende højvandsbeskyttelse er funktionel - eksempelvis ved Vadehavet, hvorfor det ikke vurderes som et risikoområde. 

Få selv syn for sagen

Hvor meget skal vandet stige, før dit hus bliver oversvømmet? Det kan du finde svar på her. Indtast din adresse, klik på "Havstigning" og afspil. Så kan du se, hvor meget vandet vil stige rundt om din adresse. 

De 10 risikoområder:

 • Holstebro
 • Randers Fjord
 • Juelsminde
 • Vejle
 • Fredericia
 • Aabenraa
 • Odense Fjord
 • Køge Bugt
 • Korsør
 • Nakskov


Kilde: Naturstyrelsen

Danmarkskort over Co2 redningsplanen
Danmarkskort over Co2 redningsplanen

På baggrund af screeningen, og en vurdering af hvilke konsekvenser potentielle oversvømmelseshændelser må forventes at have i fremtiden, udpeges jf. figuren 10 afgrænsede risikoområder:

 • Holstebro
 • Randers Fjord
 • Juelsminde
 • Vejle
 • Fredericia
 • Aabenraa
 • Odense Fjord
 • Køge Bugt
 • Korsør
 • Nakskov


Kilde: Naturstyrelsen

MedVind stempel
Klimavenlig strøm der skåner miljøet

Ønsker du at skåne miljøet? Vindstrøm er en af de vigtigste energikilder mod den grønne omstilling i Danmark.

MedVind® er strøm fra danske vindmøller. Lad MedVind® være et af dine bidrag til afskaffelse af fossile brændsler. Lad os ringe dig op til en uforpligtende snak om MedVind®.

Ja tak, jeg vil gerne have en uforpligtende snakMedVind stempel