Balance i CO2-regnskabet

Al afbrænding medfører CO2-udledning. Men noget afbrænding er værre end andet.

Afbrænding af fossile brændsler er for eksempel mere forurenende end afbrænding af biobrændsler. Desuden medvirker vi menneskers eksistens til stor CO2-udledning.

Til at holde balance i CO2-regnskabet har vi træerne og verdenshavene. De optager COog udleder ilt.

Træer og planter på landjorden samt alger i havet indgår i et super sejt system, som kaldes fotosyntese. Fotosyntese går helt enkelt ud på, at planterne omdanner COtil ilt – og sukker, som de vokser af – det er super smart. Ilten udledes i atmosfæren:

Grøn plante spire

Balance i CO2-regnskabet

Al afbrænding medfører CO2-udledning. Men noget afbrænding er værre end andet.

Afbrænding af fossile brændsler er for eksempel mere forurenende end afbrænding af biobrændsler. Desuden medvirker vi menneskers eksistens til stor CO2-udledning.

Til at holde balance i CO2-regnskabet har vi træerne og verdenshavene. De optager CO2og udleder ilt.

Træer og planter på landjorden samt alger i havet indgår i et super sejt system, som kaldes fotosyntese. Fotosyntese går helt enkelt ud på, at planterne omdanner COtil ilt – og sukker, som de vokser af – det er super smart. Ilten udledes i atmosfæren:

Fotosyntese:

Fotosyntese:

Lige modsat er det for mennesker, som indånder og på andre måder forbruger ilt, som derved omdannes til CO2. Processen kaldes ”ånding”.

Ånding:

Ånding:

Den højeste iltproduktion pr. areal sker på landjorden  - og mest i de tropiske regnskove i Sydamerika, i Afrika syd for Sahara og på Borneo. Iltproduktionen i havet er lavere pr. areal, men da havets areal er større, ender bidragene fra land og hav med at være næsten lige store.

MedVind stempel
Hvad kan du gøre?

Vær med til at begrænse forbrændingen af fossile brændsler i forbindelse med el-produktionen. Køb el fra danske vindmøller – det er klimavenligt. Vi tilbyder MedVind® – certificeret dansk vindenergi. Lad os ringe dig op til en uforpligtende snak om MedVind®.

Ja tak, jeg vil gerne have en uforpligtende snakMedVind stempel

Mange træer små gør en stor skov...

Vores afbrænding af især fossile brændsler er dog så stor – større end oprindeligt "tiltænkt" ved udformningen af den globale iltcyklus, at træer og algerne i havene ikke kan kompensere for vores CO2-udledning, som verden er i dag.

Når vi afbrænder skove og træer udledes store mængder CO2. 15-20% af CO2-udledningen i verden stammer fra skovafbrændinger. Yderligere fældes meget skov. I 2005 blev der fældet 13 mil. hektarer tropisk skov. Det svarer til 36 fodboldbaner hvert minut.

Når skov forsvinder (bl.a. ved afbrænding, rydning og fældning) vil mængden af ilt produceret gennem fotosyntese blive mindre. Det er altså dobbelt ”fucked”. I figuren ses, hvor meget de forskellige faktorer bidrager med af hhv. COog ilt.

Skove har mange andre funktioner end blot at producere ilt til Jorden. Derfor er der også mange gode grunde til at plante ny skov og sørge for at bevare dem, vi allerede har.Kilde: Illustreret Videnskab og Plant et Træ

Mia. tons belastning i CO2 pr. år:
Mia. tons belastning i CO2 pr. år: