gods
gods

Gyldensteen Gods bruger mindre energi

09-06-2016

Udfordring

Gyldensteen Gods er, med en årlig produktion på 10.000 tons spiseløg, Danmarks største producent af spiseløg. Løgene høstes i september/oktober, hvorefter de tørres og gøres lagrefaste til pakning og salg de efterfølgende 6 - 8 måneder.

Løsning

Via energirådgivning fra os fandt Gyldensten Gods frem til, at et varmepumpebaseret anlæg ville bruge meget mindre energi til tørringen. Anlægget kan desuden opvarme løgene til over 30 °C, der giver højere løg-kvalitet og mindre spild. Dette var ikke muligt med det eksisterende anlæg uden et væsentligt mer-forbrug af gas. Varmepumpeanlægget kan også virke som kølerum, så det ældre køleanlæg kunne udskiftes. Vi har hjulpet med beregninger til anlægget og ansøgninger om tilskud.

Resultat

Energiforbruget var tidligere ca. 900.000 kWh LPG-gas, til en udgift af ca. 500.000 kr./år. For samme tørring bruger det varmepumpebaserede tørre- anlæg ca. 90.000 kWh el = ca. 80.000 kr. Udskiftningen af ældre køleanlæg gav en yderligere el-besparelse på ca. 130.000 kWh/år = 117.000 kr./år. Besparelsen var ca. 420.000 kr./år til tørring og 117.000 kr./år på køleanlægget. Investeringsprisen var ca. 2,6 mio. kr., og tilskuddet ca. 750.000 kr. Tilbagebetalingstiden var således ca. 3,4 år.

Tilbage til oversigten