coop
coop

COOP fik Energisyn fra SE Energi & Klima

09-01-2016

Udfordring

Energiforbruget har været støt stigende, hvilket primært skyldes tilgang af nye butikker og centrallager i Odense. Langsigtede målsætninger og ambitionsniveau for energi-området er aldrig blevet fastlagt i COOP.

Løsning

Vi udarbejdede sammen med COOP et ledelsesmæssigt beslutningsoplæg for energi-renovering i COOP, der beskriver relevante investeringsscenarier på tværs af butiksporteføljen, således at COOPs direktion på et oplyst og sagligt grundlag kan træffe beslutning om ambitionsniveau og strategi for energiindsatsen frem mod 2020. Herudover danner beslutnings- oplægget baggrund for Energisyn.

Resultat

COOP har fået en ”køreplan” for reducerede omkostninger, mindre miljøbelastning og øget serviceniveau overfor butikkerne. COOP levede med Energisyn fra SE Energi & Klima op til lovgivningen. COOP forventer en årlig energibesparelse på 55 mio. kroner, på en investering i omegnen af 300 mio. kroner.

Tilbage til oversigten