Arovit logo
Arovit logo

C&D Foods Group har nedbragt energiforbruget i produktionen i Esbjerg

06-10-2015

Optimering af dampproduktion og varmegenvinding har nedbragt forbruget af naturgas med 7,7 mio. kWh. hos C&D Foods Groups (det tidligere Arovit).

”Enervision (nu integreret i SE Big Blue), ved lige nøjagtigt, hvor det er galt og hvor der kan ske forbedringer. De har de rette kontakter og måleudstyr, så uden dem var det ikke gået så stærkt” fortæller vedligeholdelseschef Jørn-Erik Johannsen.

Optimering af dampproduktion og varmegenvinding har nedbragt fabrikkens forbrug af naturgas med 7,7 mio. kWh. Hos C&D Foods Groups har energioptimering resulteret i 12 % genanvendelse af damp og gas.

C&D Foods Groups i Esbjerg forbruger meget store mængder energi i produktionen af mad til kæledyr. Udgifterne er i alt på 32 mio. kr. om året. Men i juli 2009 påbegyndte virksomheden et samarbejde med Enervision og herefter er det gået stærkt med at effektivisere produktionen, optimere driftssikkerheden og finde store besparelser.

Kedel projekt

Sammen med Enervision stillede virksomheden et scenarie op, der skulle vise om det eksisterende kedelanlæg var ineffektivt. Det viste sig at være tilfældet. Der var et alt for stort energispild i forbrændingen og processen for optimering af dampproduktionen blev sat i gang. Således blev fødevandsforvarmeren (economizeren), en aflufter for en 15 tons kedel samt endnu en economizer skiftet ud for at optimere og genvinde forbruget af restenergien. Desuden blevder investeret i et nyt fælles RO-anlæg.Resultatet er at fabrikkens udledning af restenergi gennem skorstenen er faldet fra at være 120 grader varmt til nu kun at være 50 grader. Yderligere har effektiviseringenbetydet at 12 % af dampen og gassen bliver genanvendt. ”Faktisk er processen den samme som før, men nu bare 12 % billigere”, fortæller Jørn-Erik Johannsen.

Tomgangsforbrug

Enervision har også deltaget som rådgiver i C&D Foods Groups lækageprojekt med det formål at nedbringe tomgangsforbruget på trykluftanlægget. Med projektet forventer C&D Foods Groups at reducere tomgangsforbruget med 5-7 %. Søgningen efter lækager er foretaget i samarbejde med et eksternt firma. Hos C&D Foods Groups har energioptimering resulteret i 12 % genanvendelse af damp og gas.

Flytter energi rundt

”Projekterne for energioptimering mærkes direkte på bundlinjen” siger Jørn-Erik Johannsen og fortsætter ”vi er startet med projekter med hurtig tilbagebetalingstid og som fremmer driftsikkerheden, men vil fortsat have fokus på besparelser”.C&D Foods Groups nye tiltag så at sige ”flytter energien” rundt i produktionen og genbruger den dermed. Således er der også et projekt i gang om energigenvinding fra autoklavering. Sammen med Enervision forventer virksomheden at dette projekt vil reducere energiforbruget med 7 mio. kWh med en tilbagebetalingstid på under et år.

Flere projekter

Jørn-Erik Johannsen fortæller, at C&D Foods Groups har flere projekter kørende, både store og små for at skabe endnu mere energioptimering, blandt andet isolering af rør,der sparer ca. 1 mio. kWh, samt tørring af produkterne, dvs. afblæsning – selv her kan og skal der også spares energi.

Tilbage til oversigten