Arovit logo
Arovit logo

Arovit har nedbragt sit forbrug

06-10-2015

Optimering af dampproduktion og varmegenvinding har nedbragt Arovits forbrug af naturgas med 7,7 mio. kWh.

”Enervision (nu integreret i SE Big Blue), ved lige nøjagtigt, hvor det er galt og hvor der kan ske forbedringer. De har de rette kontakter og måleudstyr, så uden dem var det ikke gået så stærkt” fortæller vedligeholdelseschef hos Arovit Jørn-Erik Johannsen.

Optimering af dampproduktion og varmegenvinding har nedbragt Arovits forbrug af naturgas med 7,7 mio. kWh. Hos Arovit har energioptimering resulteret i 12 % genanvendelse af damp og gas.

Arovit Petfood i Esbjerg forbruger meget store mængder energi i produktionen af mad til kæledyr. Udgifterne er i alt på 32 mio. kr. om året. Men i juli 2009 påbegyndte virksomheden et samarbejde med Enervision og herefter er det gået stærkt med at effektivisere produktionen, optimere driftssikkerheden og finde store besparelser.

Kedel projekt

Sammen med Enervision stillede virksomheden et scenarie op, der skulle vise om det eksisterende kedelanlæg var ineffektivt. Det viste sig at være tilfældet. Der var et alt for stort energispild i forbrændingen og processen for optimering af dampproduktionen blev sat i gang. Således blev fødevandsforvarmeren (economizeren), en aflufter for en 15 tons kedel samt endnu en economizer skiftet ud for at optimere og genvinde forbruget af restenergien. Desuden blevder investeret i et nyt fælles RO-anlæg.

Resultatet er at Arovits udledning af restenergi gennem skorstenen er faldet fra at være 120 grader varmt til nu kun at være 50 grader. Yderligere har effektiviseringenbetydet at 12 % af dampen og gassen bliver genanvendt. ”Faktisk er processen den samme som før, men nu bare 12 % billigere”, fortæller Jørn-Erik Johannsen.

Tomgangsforbrug

Enervision har også deltaget som rådgiver i Arovits lækageprojekt med det formål at nedbringe tomgangsforbruget på trykluftanlægget. Med projektet forventer Arovit at reducere tomgangsforbruget med 5-7 %. Søgningen efter lækager er foretaget i samarbejde med et eksternt firma. Hos Arovit har energioptimering resulteret i 12 % genanvendelse af damp og gas.

Flytter energi rundt

”Projekterne for energioptimering mærkes direkte på bundlinjen” siger Jørn-Erik Johannsen og fortsætter ”vi er startet med projekter med hurtig tilbagebetalingstid og som fremmer driftsikkerheden, men vil fortsat have fokus på besparelser”.

Arovits nye tiltag så at sige ”flytter energien” rundt i produktionen og genbruger den dermed. Således er der også et projekt i gang om energigenvinding fra autoklavering. Sammen med Enervision forventer virksomheden at dette projekt vil reducere energiforbruget med 7 mio. kWh med en tilbagebetalingstid på under et år.

Flere projekter

Jørn-Erik Johannsen fortæller, at Arovit har flere projekter kørende, både store og små for at skabe endnu mere energioptimering, blandt andet isolering af rør,der sparer ca. 1 mio. kWh, samt tørring af produkterne, dvs. afblæsning – selv her kan og skal der også spares energi.

Tilbage til oversigten