Grøn Energi

Energispareindsatsen

Som en del af energiselskabernes energispareindsats leverer SE Rådgivning energibesparelser til nedenstående net- og distributionsselskaber. Når du modtager tilskud og/eller rådgivning fra SE Rådgivning overdrages retten til energibesparelsen til et af disse selskaber:

  • Ørsted Sales & Distribution A/S
  • Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.
  • Hjordkær FV A.m.b.a.
  • DIN Forsyning
  • Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.
  • Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.m.b.a.
  • Nakskov Elnet A/S