Sådan læser du din el-regning

Har du problemer med at forstå din el-regning, er du ikke den eneste. Der er mange poster at forholde sig til – nogle af dem er offentlige pålagte. Det er myndighederne, der stiller krav om meget udførlige el-regninger. 


Baseret på gennemsnit for danske hustande Maj 2016. Kilde: Dansk Energi, Din elguide, Maj 2016.
Forstå din elregning

Her får du en forklaring på, hvad de forskellige poster egentlig betyder:Acontoregning 1. april 2016

A. Fastpris el (eller anden el-aftale med SE eks. Basis el)

Posten dækker betalingen for el-forbruget i perioden. Regningen er enten aconto baseret på det estimerede forbrug eller faktisk afregning baseret på det faktiske forbrug.

B. Abonnement

Dækker over abonnementet for din virksomheds el-aftale med SE i den angivne periode.

C. Transportbetaling

Punkterne der handler om transportbetaling – også kaldet tarif – dækker over de udgifter, der er forbundet med at drive og vedligeholde el-nettet ud til din virksomhed.

Transportudgifterne opkræver vi på vegne af dit el-netselskab og Energinet.dk. Energinet.dk, er ejet af staten, de skal løse en række opgaver på samfundets vegne. Deres aktiviteter betales af alle brugere via regningen.

D. Net-abonnement

Dækker over abonnementet til dit el-netselskab, og opkræves på vegne af dem.

E. El-afgift inkl. Minimumsafgift

På din regning, finder du forskellige poster, som dækker over afgifter til staten. Der er tale om faste afgifter, som hverken du eller vi kan påvirke. 

F. Offentlig forpligtelse

Offentlige forpligtelser (PSO-tarif) er en statslig afgift, som blandt andet dækker tilskud til vedvarende energi, forskning i miljøvenlig el-produktion samt sikring af forsyningssikkerheden. Det er en afgift, alle skal betale.

G. Betalingsgebyr

Hvis aftalen indeholder gebyrer for betaling vil det fremgå her – det kan være gebyr for betaling via  faktura, BS/Betalingsservice, Leverandørservice eller anden form for betaling.

H. Potentielt godtgørelse af afgifter

Oversigten over potentiel godtgørelse for el-afgifter giver dig indblik i mulighederne for godtgørelse. Eventuel godtgørelse er afhængig af din virksomhedens individuelle adgang til afgiftsgodtgørelse.

A conto regning. Hvad går det ud på?

Pr. 1. april 216 fakturerer SYD ENERGI Salg A/S alle kunderne med et årligt forbrug under 100.000 kWh månedlig bagud baseret på estimeret forbrug.

Vi fakturerer på baggrund af et estimeret forbrug:

  • De nye regler på el-markedet 1. april 2016 medfører at forbrugsdata skal indlæses og aflæses i en fælles national database, der hedder Data hub. Det er helt anderledes end fra tidligere. Vi har derfor valgt en sikker faktureringsløsning for vores kunder – dvs. at vi tager risikoen for evt. udsving i data, frem for at det kan påvirke dig og din afregning.
  • Det giver ensretning af vilkår for vores kunder – det er enkelt!
  • Det giver også mulighed for hurtigere udsendelse af regningen end tidligere, så den kommer i direkte forlængelse af perioden, du bliver opkrævet for
  • Vi estimerer dit forbrug baseret på sidste års forbrug + et lille tillæg. Det er for at tage højde for udsving i dit forbrug og for at undgå at du skal betale ekstra ind, når året er omme.
  • Når de nye regler og procedurer er faldet på plads, og vi er sikre på at den nye fælles nationale database kan håndtere de store datamængder der kræves, er det vores plan, igen at tilbyde muligheden for betaling baseret på månedens faktiske forbrug, for de af vores kunder der har fjernaflæste målere, og hvor deres data er tilgængelig.

Faktureringen ændres fra kvartalsvis til månedsvis fakturering fordi

  • Vi har lyttet til jer – kunderne. Mange udtrykker, at de gerne vil have fordelt betalingerne mere jævnt udover året. Og derudover ønsker mange ikke forudbetaling. Derfor en månedsvis afregning.
  • Modtager du allerede månedlige fakturaer fra os, fortsætter dette uændret
  • De nye regler på el-markedet betyder, at afregningen fra net-selskaberne til el-leverandørerne også ændres fra  kvartalsvis til månedlig afregning.
  • Aconto-regningen bliver ligesom i dag opkrævet bagudrettet. Den baseres på dit forventede forbrug. Dette betyder, at du vil kende dine omkostninger forud hver måned – hele året.
  • En gang om året vil du modtage en årsopgørelse, hvor vi opgør dit faktiske forbrug op imod det du har indbetalt aconto.
Få overblikket på Min Side

Tjek dit forbrug på Min Side

Hold øje med, om du bruger for meget strøm. Du kan spare op til 10 % af dit el-forbrug – bare ved at følge det.

Har du et spørgsmål? Vi besvarer det gerne

Spørgsmål til din regning?

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70115010

Vi hjælper dig gerne med spørgsmål til din el-regning.