Dankalk
Dankalk

Dankalk omdanner overskudsvarme til fjernvarme

12-20-2017

Executive Summary

Tidligere blev den varme og fugtige luft fra kalkbruddet i Aggersund blot ledt ud til gråspurvene. I dag genvindes den hos Løgstør Fjernvarmeværk. Et projekt, hvor SE Energi & Klima har deltaget og rådgivet Dankalk i forhold til valg af tekniske løsninger og leverandører.

Om Dankalk

  • Houni Mikkelsen, fabrikschef i Dankalk K/S
  • Dankalk K/S har tre kalkværker i Nordjylland med hovedsæde i Aggersund 
  • De leverer produkter til blandt andet kraftværker, renseanlæg mv.
  • Virksomheden omsætter 500.000 tons kalkprodukter om året 
  • SE Energi & Klima har været inde over projektet og hjulpet med etableringen af røggaskondenseringsanlæg i Aggersund

Dankalk

Hvorfor valgte I SE Energi og Klima som leverandør?

– Jeg har kendt SE Energi og Klima i mere end ti år, da de tidligere har leveret energitilsyn og certificering til Dankalk. Vi har været tilfredse med dem hele vejen igennem, og derfor var det også nærliggende, at det var dem, der skulle løse den her opgave.

Hvad var løsningen, og hvad har I fået?

– Det er et krav, at man er certificeret, og det kræver, at man har en rådgiver i ryggen. Så det var derfor, at vi henvendte os til SE Energi & Klima. De har været en kæmpe hjælp i forhold til vores valg af tekniske løsninger på opgaven og valg af leverandører for realisering af projektet. Vi havde længe overvejet, hvordan vi kunne udnytte den spildvarme, som kalkværket bare smed væk. Den svarer trods alt til varmeforbruget i cirka 700 parcelhuse.

Hvordan oplevede I processen i forhold til service?

– Vi er rigtig glade for den service, som SE Energi & Klima leverer. De har erfaringer fra lignende projekter med genanvendelse af spildvarme, og derfor har de også kunnet give os den daglige rådgivning, som vi har haft brug for. De har været tæt på hele vejen igennem og er en stor støtte for os, fordi vi har kunnet trække på deres ekspertise.

Hvordan har løsningen hjulpet jer?

– Vi har idriftsat anlægget ultimo september, og det lever op til vores forventninger. Vi forventer, at vi får glæde af den her løsning de næste mange år. Det er jo ikke bare en økonomisk gevinst. Løsningen gavner også miljøet, da den samlet reducerer CO2-udslip markant.

Tilbage til oversigten