pchristensen
pchristensen

06-10-2015

Bilforhandler P. Christensen holder styr på energiforbruget

Udfordring

P. Christensen er forhandler af Mercedes-Benz og Peugeot. Forretningen er spredt over fire lokationer i Danmark, hvilket har gjort det vanskeligt at holde overblik over de samlede driftsomkostninger. Forretningen har et forholdsvist tungt energiforbrug, da man bl.a. har lyset tændt i udstillingerne døgnet rundt – men også har energiforbrugende aktiviteter i værkstederne. Aflæsning af energiforbruget foregik manuelt og var tidskrævende.

Løsning

SE Energi & Klima etablerede Energiindsigt på alle fire lokationer, så driftslederen i dag – fra centralt hold - har fuldt overblik over virksomhedens energiforbrug, herunder el, vand og varme. Energiindsigt opsamler værdierne helt ned på timeniveau, hvilket gør driftslederen i stand til at spotte kritiske udsving i energiforbruget inden det får alvorlige konsekvenser. Derudover gør Energiindsigt ham i stand til, at præsentere de indsamlede data for sin ledergruppe i et let og overskueligt layout.

Resultat

Udover overblikket og trygheden har Energiindsigt desuden dannet grundlag for energi-besparende projekter, da man let og hurtigt har identificeret mulige indsatsområder. Derudover kan energirådgiverne bruge Energiindsigt til, at dokumentere de realiserede energibesparelser, hvilket har reduceret det samlede antal konsulenttimer. P. Christensen er ISO9001- og ISO14001-certificerede på alle deres fire lokationer, og det certificerende organ (Bureau Veritas Certification) er meget begejstrede for det overblik, Energiindsigt giver.

Tilbage til oversigten