Sikker energiforsyning til erhvervslivet

Sikker energi til erhvervslivet

Esbjerg Havn er i vækst, og det stiller krav til el-nettet. Det gamle el-net kan ikke længere følge med havnens udvikling, så SE har lagt nye el-kabler, der giver endnu mere energi til væksten.

I takt med at flere virksomheder kommer til Esbjerg Havn, og flere skibe lægger til i havnen, bliver presset på el-nettet omkring havnen større. Det nuværende el-net består af nedgravede kabler, som efterhånden er blevet slidte af den tunge trafik på havnen. Det har medført strømudfald, og derfor har SE gennemført et større gravearbejde på havnen, forklarer Michael Østergaard, underdirektør ved SE Energinet.

– "Vores topprioritet er naturligvis at sikre vores kunder mod strømsvigt. Det er især vigtigt i et område som ved Esbjerg Havn. Derfor består hele el-nettet på havnen af nedgravede kabler, der ikke påvirkes af vestkystens voldsomme vejr. Men kablerne bliver dog slidte af trykket fra den meget tunge trafik på havnens område. Så nu har vi gravet kablerne op og lægger nye for at undgå fremtidige strømudfald", siger Michael Østergaard.

Landets bedste energiforsyning

"SE har en klar målsætning om at levere landets mest stabile strømforsyning. Derfor lykkedes det sidste år at sikre en forsyningssikkerhed, der var 40% bedre end landsgennemsnittet. Det er blandt andet fordi, SE tænker i fremtidssikrede løsninger, når el-nettet skal vedligeholdes", fortæller Michael Østergaard.

– "Som led i arbejdet på Esbjerg Havn har vi installeret DSO-anlæg – systemer, der overvåger og styrer el-nettet. Anlæggene gør det muligt at omdirigere strømmen, hvis et kabel fejler, og det giver overblik over el-nettets kapacitet i det enkelte område. Resultatet er, at vi kan mindske el-nettets nedetid med 50%. På den måde sørger vi for at give Syddanmarks erhvervsliv de bedste betingelser", forklarer Michael Østergaard.

Bedre energi styrker konkurrenceevnen

"De danske havne er i hård konkurrence med hinanden om at levere de bedste betingelser for skibene og landets havnevirksomheder. Et driftssikkert og pålideligt el-net udgør derfor en væsentlig parameter for en konkurrencedygtig havn", fortæller Michael Østergaard.

– "Ved at vedligeholde og fremtidssikre el-nettet omkring havnen er vi med til at sikre, at Esbjerg Havn kan tage imod flere skibe og tiltrække flere virksomheder", siger Michael Østergaard.

Vil du have de bedste sparetips?

Vil du have nyt om fiberbredbånd og energi til erhverv?

Følg vores nyhedsbrev til erhverv og hør fra os, når vi har noget på hjerte omkring sparetips og tricks, viden fra eksperter på området, kundefortællinger og gode tilbud.

Få tips og tilbud