Nye regler på el-markedet for erhvervskunder

Energistyrelsen har udarbejdet nye regler for el-markedet. De træder i kraft 1. april 2016. De nye regler indføres på baggrund af et politisk ønske om, at gøre det nemmere for el-forbrugere at være el-kunde og for at fremme konkurrencen på det danske el-marked. Det betyder, at de danske el-forbrugere ikke længere skal have direkte kontakt til deres el-netselskab, men kun til deres el-leverandør – én kontakt og én regning

Hvis I køber jeres strøm hos SE og har en el-aftale med os, er SE jeres el-leverandør.

El
Nye regler - erhverv
Aftale

Hvad betyder det for virksomheden, som kunde hos SE?


  • I behøver ikke foretage jer noget.


Efter 1. april 2016 får I én samlet regning for både jeres el- og el-netforbrug – også selv om virksomhedens el-netselskab ikke er SYD ENERGI Net A/S. Regningen kommer fra SYD ENERGI Salg A/S og vil være inkluderet jeres el-netselskabs regning for Forbrugstarif/transportbetaling, Forbrugsabonnement/net-abonnement og energiafgifter. 

I december 2015 modtager I et brev fra SYD ENERGI Salg A/S med ændrede Salgs- og Leveringsbetingelser gældende pr. 1. april 2016. Disse kan I også finde her.

Hvis I ikke modtager brev fra SE er det fordi I ikke har en el-aftale på levering af strøm med SYD ENERGI Salg A/S. Ønsker I det, så læs mere om vores el-aftaler her eller kontakt os på 70115010.

Virksomhedens el-regninger før 1. april 2016.

Er installationen kvartalsafregnet, modtager I el-regningen for 1. kvartal 2016 til betaling maj 2016, som I plejer.

Ligger virksomheden/installationen i Syd- og Sønderjylland, vil der ikke blive opkrævet det årlige net-abonnement forud for 2016 på regningen for 4. kvartal 2015, som tidligere. Net-abonnementet vil fremover blive opkrævet månedligt og første gang på regningen for 1. kvartal 2016, som virksomheden modtager til betaling i maj. SYD ENERGI Net A/S vil være afsender på disse regninger.

Alle net-selskaber udarbejder slutopgørelser til deres kunder efter 31. marts. Ligger virksomheden/installationen i Syd- og Sønderjylland, vil I modtage en slutopgørelse fra SYD ENERGI Net A/S.Tidslinie
Der vil ske ændringer på dine regninger fra 1. april 2016

El-regningerne efter 1. april 2016

Der vil ske ændringer på virksomhedens regninger fra 1. april 2016

Fra april er det SYD ENERGI Salg A/S, der vil være afsender på jeres el-regning, og I vil blive opkrævet månedlig bagud. Det vil sige, at I fra 1. april 2016 betaler månedsvis – første månedsfaktura modtager I til betaling maj 2016. Dette sker med baggrund i de nye regler og fordi vi ’skifter’ fra kvartalsregninger til månedsregninger. På denne måde imødekommer vores kunders ønske om, at regninger for el-forbrug og abonnementer følges ad. Modtager I allerede månedlig fakturering fortsætter dette uændret. 

Har I installationer med et forbrug over 100.000 kWh, der afregnes månedligt i dag, vil dette være uændret. Ligesom I heller ikke vil opleve ændringer i forhold til fakturering af net-abonnementet.

De priser, I i dag betaler til SYD ENERGI Salg A/S for forbrug og abonnement på jeres el-aftale, vil ikke ændre sig. Men da SYD ENERGI Salg A/S nu skal fakturerer jer for de ydelser, der tidligere blev opkrævet af jeres el-netselskab, vil den samlede regningen ændres. 

Desuden er der flere el-netselskaber – herunder SYD ENERGI Net A/S – der har varslet prisændringer pr. 1. april 2016. Derfor kan den samlede regning blive ændret. I kan finde priserne fra el-netselskaberne på jeres el-netselskabs hjemmeside 

- Lars Andreasen, koncerndirektør, SE Energi & Klima.

Hvorfor ændres regningerne 1. april 2016

Pr. 1. april 2016 fakturerer SYD ENERGI Salg A/S alle kunderne med et forbrug under 100.000 kWh pr. år månedligt bagud baseret på estimeret forbrug. Dette betyder at kunderne kender deres omkostninger forud pr. måned. Det vil stadig være muligt at se det faktiske forbrug på ”Min side” i det omfang dataene er tilgængelige fra kundens el-netselskab. 

Med indførelsen af de nye regler på el-markedet bliver energinet.dk ansvarlig for en central database over alle el-kunder, -leverandører og -netselskaber i Danmark – altså rigtig store datamængder.

SE vælger derfor en sikker faktureringsløsning for kunden således, at vi tager risikoen for ”processen” fremfor kunden, så evt. udsving i processen og data ikke kommer vores kunder til ugunst. Når de nye regler og procedurer er faldet på plads, er det vores plan, igen at tilbyde muligheden for betaling baseret på månedens faktiske forbrug, for de af vores kunder der har fjernaflæste målere og hvor deres data er tilgængelig.

Tekniske forhold omkring din el-måler og el-nettet

El-netselskab vil fortsat stå for de tekniske forhold omkring el-måleren samt sikre, at el-nettet fungerer. I skal fremover kun kontakte el-netselskabet, hvis I skal have etableret nytilslutninger, som fx:

  • Ny bygning
  • Tilbygning
  • Solcelleanlæg eller lign.

 
El-netselskabet har muligvis ændret deres vilkår for tilslutningsbestemmelser og brug af el-nettet. De nye vilkår findes på el-netselskabs hjemmeside.

Ligger virksomheden/installationen i Syd- og Sønderjylland kan I finde vilkårene på senet.dk

Har I spørgsmål til de nye regler, er I velkommen til at kontakte vores kundeservice på 70115010

Drift