Grøn vindstrøm fra SE’s vindmøller

I SE Energi & Klima arbejder vi for en bæredygtig verden, hvor vi skaber plads til, at også vores børn og børnebørn kan vokse op i trygge og rene omgivelser. 

Vi skal væk fra afbrænding af fossile brændsler. Derfor er vi i dag, sammen med PFA, Danmarks største ejer af landbaserede vindmøller. Vi tilbyder fleksible koncepter for involvering i det produkt, vi kalder “Vindstrøm”. Vindstrøm fra SE betyder vindstrøm fra vores vindmøller – landbaserede eller kystnære.  

Køber din virksomhed vindstrøm via SE, får I:

  • nedbragt eller helt neutraliseret CO2-udledningen fra virksomhedens el-forbrug
  • mulighed for at bidrage til den grønne omstilling
  • visualiseret jeres grønne el-forbrug via vores virtuelle vindmølle-app, som kan vises på fx hjemmeside og infoskærme i din virksomhed
  • råd og vejledning til aktivering af jeres grønne investering, både i og udenfor virksomheden

 

Vindmøller

Vindstrøm – lang horisont

Vindstrøm bygger på indgåelse af langvarige aftageraftaler for levering af strøm fra nye eller nyere landvindmøller eller kystnære vindmøller. Aftageraftalerne bidrager positivt til lønsomheden ved at opstille og drive vindmøller og underbygger derfor beslutningen om at opstille nye vindmøller. Vindstrøm giver din virksomhed mulighed for at sætte et synligt, særskilt og meget individuelt aftryk på klimaet.

Aftageraftalerne bygger på Renewable Energy Certificate System (RECS)*. Som kunde binder man sig således til at aftage en given mængde RECS-beviser mod betaling i ca. 10 år, hvilket svarer til møllens tilbagebetalingstid. 

For større projekter med en længere investeringshorisont og et ønske fra jer om en dybere involvering med vindstrøm, kan et medejerskab også være en mulighed, hvilket vi gerne indgår i en dialog omkring. 

*Renewable Energy Certificate System ( RECS)* er et anerkendte koncept der giver sikkerhed for, at vindstrømmen er produceret, distribueret og kontrolleret i overensstemmelse med de internationale regler for handel med vedvarende energi. Læs mere om RECS på www.recs.org

Det er vigtigt, at I træffer det rigtige valg. SE tager altid dialogen omkring de generelle muligheder for vedvarende energi. Det hele med udgangspunkt i, hvad vindstrøm skal gøre for din virksomhed.