SE Vækstpulje

SE Vækstpulje Nyfors uddeler midler for første gang

I december 2016 uddelte SE Vækstpulje Nyfors midler for første gang. Her fik 44 ansøgere tildelt midler fra alt mellem 5.000 kroner til 250.000 kroner, og den samlede uddelingssum løb op i hele 2.847.112 kroner. Dermed kom den nordjyske vækstpulje godt fra start.

Her på siden er en liste over de 44 projekter, der fik bevilliget midler af SE Vækstpulje Nyfors. Alle projekterne er valgt med udgangspunkt i, at de kan skabe vækst, glæde og gavn i det samfund, SE er en del af.

SE Vækstpulje Nyfors glæder sig til at følge alle de nordjyske projekter og opfordrer nye ansøgere til at søge om midler inden næste ansøgningsfrist 1. marts 2017.

Du kan finde nærmere information om, hvordan du søger om midler fra SE Vækstpulje Nyfors her.

Læs også, hvilke projekter SE Vækstpulje bevilligede midler til i syvende ansøgningsrunde her.

For alle projekter markeret med * er der tale om delfinansiering, hvor pengene fra SE Vækstpulje Nyfors først udbetales, når den resterende finansiering er indhentet og dokumenteret.

Brønderslev Golfklub, standerpladser til golfbiler
25.000 kroner
Brovst Friplejehjem*, Brovst Friplejehjem 125.000 kroner
Hune Boldklub*, Potentialets kunst 75.000 kroner
Klokkerholm Borgerforening, julebelysning 36.750 kroner
Byen i Landskabet Klokkerholm, fiskeplatform
26.000 kroner
Liv i by og skole - Skovsgaard området, projekt ”event” 30.000 kroner
Liv i by og skole - Skovsgaard området, projekt ”motionssti”
55.000 kroner
Socialøkonomisk virksomhed Vrå Bryghus AS 50.000 kroner
Brønderslev Gymnastik Forening, projekt Værestedet 35.000 kroner
Bygningssættet Brønderslev Idrætsforening*, Udskiftning til LED-belysning 250.000 kroner
Brønderslev Modelflyveklub, etablering af værksted, hobbyrum og hangar
25.000 kroner
Forening - Jetsmark IF*, ny tribune-sektion 50.000 kroner
Kaas Juleudsmykning v. Kaas Borgerforening, julebelysning 37.000 kroner
Egnssamlingen Saltum, LED-lys på museet
75.000 kroner
Brønderslev Rideklub*, fiberbunde 50.000 kroner
PGU-Pandrup*, motorikcenter 150.000 kroner
Borgerforeningen i Birkelse*, julebelysning
50.000 kroner
Feriecenter Nordsøen*, multibane 50.000 kroner
Nordjyllands Idrætshøjskole*, stole i ny foredragssal
100.000 kroner
Lundgårdens venner, helsegynge 25.000 kroner
Sterup Borgerforening*, nyt tag til forsamlingshus
100.000 kroner
Øster Han Herreds Egnssamling*, ny maskinudstilling 100.000 kroner
Brønderslev Badminton Club, digitale scoringstavler
50.000 kroner
Øland Golfklub, lynshelter 30.000 kroner
KFUM-spejderne Tranum, flisebelægning
20.000 kroner
Brønderslev Harmoniorkester, uniformer og instrumenter
23.500 kroner
Fonden Vildmoseporten, Dome-kamera
68.000 kroner
Netværk Øland, udvidelse af toiletkapaciteten
45.000 kroner
Kaas forsamlings-og kulturhus*, renovering af ventilation og genvendingsanlæg 80.812 kroner
Han Herreds Turistforening*, Trail Head Slettestrand 75.000 kroner
Halvrimmen Borgerforening*, legeplads og multibane
50.000 kroner
Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening, udsigtstårn 63.500 kroner
Purple Farm IVS*
75.000 kroner
Østsidehallen*, energirigtig belysning
50.000 kroner
Brønderslev Markedsforening*, toiletbygning 100.000 kroner
Løkken Idrætscenter*, Løkken-Arena
100.000 kroner
Brønderslev Amatør Scene, trailer
28.625 kroner
Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt (KEC), lydanlæg
12.925 kroner
Løkken op- og udhalerspil ved Løkken Fiskeriforening*, Fiskernes Hus Løkken
150.000 kroner
Dit lokal tv, redigeringsanlæg
40.000 kroner
Gjøl Lokalhistoriske Forening, hjemmeside om Gjøl 10.000 kroner
Ældre i bevægelse Aabybro, Krolf 5.000 kroner
Troldemuseet på Gjøl*, indretning af troldemuseum
150.0000 kroner
Den Selvejende Institution Vendelbohallen*, innovativ energiløsning 100.000 kroner