SE Vækstpulje

Seneste bevillinger fra SE Vækstpulje Nyfors

Ved tredje uddelingsrunde i 2018 delte SE Vækstpulje Nyfors midler ud til 35 lovende projekter, som samlet fik tildelt godt 1,8 millioner kroner.

Her på siden finder du en liste over de 35 projekter, der fik bevilliget midler. Alle projekterne er udvalgt med udgangspunkt i, at de kan skabe vækst, glæde og gavn i det samfund, SE er en del af.

 SE Vækstpulje Nyfors ser frem til at følge alle projekterne og opfordrer nye ansøgere til at søge om midler inden næste ansøgningsfrist 1. marts 2019. SE Vækstpulje Nyfors uddeler årligt op til 10 millioner kroner.For alle projekter markeret med * er der tale om delfinansiering, hvor pengene fra SE Vækstpulje først udbetales, når den resterende finansiering er indhentet og dokumenteret.

Blokhus Kanonlaug af 16. august 2009, nye uniformer 50.000 kroner
* Den selvejende institution Klokkerholm Hallen, nyt tag 100.000 kroner
Vedsted Sogns Jagtforening, skurvogn 15.000 kroner
Gjøl Forsamlingshus, nye vinduer og dør 40.000 kroner
* KEC Jammerbugt, lydanlæg  75.000 kroner
Aabybro gymnastikforening - TeamGym, indkøb af redskaber 50.000 kroner
Aabybro If - svømmeafdelingen, lydanlæg 35.000 kroner
Brovst-Øland-Gjøl og Aaby Sogne Digelag, Gjøl-Øland Dæmningen 100 år 40.000 kroner
Halvrimmen Forsamlingshus, nyt loft 100.000 kroner
Brovst Handels- og Borgerforening, flagallé 65.000 kroner
Brovst IF, nedkøling 30.750 kroner
Brovst Lokalhistoriske Sognegruppe, materialer (kamera, computer mm.) 25.000 kroner
Øland/Halvrimmen Håndbold afdeling, forbedring af faciliteter 30.000 kroner
* Foreningen Glarborgen, aktivitets- og oplevelsesområde Glarborgen 50.000 kroner
Arentsminde Lokalhistoriske Arkiv, renovering af lokale 26.700 kroner
Skovsgård Hotel, social inklusion 250.000 kroner
Sjov, motion og samvær, nyt gymnastiktøj 30.000 kroner
* Løkken Golfklub, arealkøb til fortsat brug af driving range 100.000 kroner
Gruppen: Ingstrup, hvordan var her i fortiden, projektor med lærred 7.500 kroner
Løkken Miniby, vinterafdækning af modelhusene 23.000 kroner
Moseby Julebelysning/Moseby Borgerforening, julebelysning 38.500 kroner
Kaas plejecenter, terasse 40.000 kroner
Haveselskabet Jammerbugt, foldetelte 18.033 kroner
Pandrup Skytteforening, våbenboks 50.000 kroner
Hune Boldklub, mere energi på grønsværen 75.000 kroner
Saltum Handelsstandsforening, udvikling af Saltum Festdage 26.875 kroner
* DRØN Gruppen Saltum, skøjtebane 77.285 kroner
Vesterstrand Ridecenter, LED-lys 85.000 kroner
Han Herred Motorklub, amperer 34.000 kroner
Granitknuserne, stativ og ekstra bor til kerneboremaskine 11.238 kroner
Mødrehjælpen Lokalforening Brønderslev, inventar 25.000 kroner
Lundens Ungdomsklub, game computere 20.000 kroner
V. Hjermitslev Borgerforening, julebelysning 35.000 kroner
Øster Brønderslev Borgerforening, bypark 95.000 kroner
Vrå Koncerterne, flygelrenovering og optimering af adgangsforhold 75.000 kroner