Ansøg om midler

Vil du søge midler i SE Vækstpulje Nyfors til et projekt, skal du udfylde nedenstående formular og vedhæfte relevante bilag. På den måde kan vi vurdere, om dit projekt ligger inden for SE Vækstpulje Nyfors' formål. 

Vedhæft budget, tilbud eller prisoverslag. Ved ansøgninger på over 100.000 kroner vedhæftes endvidere en finansieringsplan. 

Klubber og mindre foreninger skal vedhæfte regnskab for seneste regnskabsår samt vedtægter. 

Har vi brug for yderligere oplysninger vedrørende din ansøgning, vil vækstpuljens sekretariat kontakte dig. 

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristen, bliver først behandlet på SE Vækstpulje Nyfors' næste bevillingsmøde. 

SÅDAN SKAL FORMULAREN UDFYLDES

  1. Felter med *-markering SKAL udfyldes. Hvis du forsøger at sende formularen før alle *-markerede felter er udfyldt, vil eventuelle vedhæftede filer forsvinde fra formularen og du skal vedhæfte dem igen.
  2. UNDLAD at anvende specieltegn som + & # " (  ) < > = og % i både formularfelter og filnavne i vedhæftede filer. Dette vil medføre, at formularen ikke bliver afsendt!
  3. Ved fil-upload godtages PDF, Word og Excel.
  4. Efter afsendelse af ansøgningsformular vil du modtage en bekræftelsesmail på den angivne mail-adresse. Modtager du IKKE denne bekræftelsesmail, har SE Vækstpulje Nyfors ikke modtaget din ansøgning.

Bevillingsmøderne afholdes på følgende datoer med forudgående ansøgningsfrister. Ansøgningsfristen udløber kl. 23:59 på de angivne datoer:

Ansøgningsfrist

Bevillingsmøde

Tilsagn/Afslag

01.03.2017

06.04.2017

25.04.2017

01.06.2017

17.08.2017

13.09.2017

01.11.2017

07.12.2017

30.12.2017

Jeg vil gerne søge midler i SE Vækstpulje Nyfors

Ansøger information

Virksomhed/forening
Fornavn
Efternavn
Adresse
Adresse skal vælges på listen
Telefon
E-mail
CVR-nr. (hvis virksomhed)

Projekt information

Projektnavn
Projektresume
Baggrund for projekt
Formål med projekt
Målgruppe for projekt
Projektets hjemsted

Relation til SE Vækstpulje Nyfors

Økonomi

Beløb der søges om (inkl. moms)
Undlad punktum og komma (fx 250000)
Projektets totalbeløb (inkl. moms)
Undlad punktum og komma (fx 250000)
Kontonr. hvortil en eventuel bevilling kan indbetales
Reg. nr. - Konto nr.
Kontoejer

Vedhæft budget, tilbud, eller prisoverslag. For projekter over kr. 100.000,- endvidere en finansieringsplan

Navngiv med projektnavn + Bilag 1
Navngiv med projektnavn + Bilag 2
Navngiv med projektnavn + Bilag 3
Navngiv med projektnavn + Bilag 4
Navngiv med projektnavn + Bilag 5
Navngiv med projektnavn + Bilag 6
Navngiv med projektnavn + Bilag 7
Navngiv med projektnavn + Bilag 8
Hvis ja, hvem?

Kommunikation og formidling

Hvis ja, hvor?
Hvornår?
Hvordan?
Anfør, hvor ansøger blev opmærksom på SE Vækstpulje Nyfors