Ansøg om midler

Vil du søge midler fra SE Vækstpulje eller SE Vækstpulje Nyfors til et projekt, skal du udfylde nedenstående formular og vedhæfte relevante bilag. På den måde kan vi vurdere, om dit projekt ligger inden for vækstpuljernes formål. 

Vedhæft budget, tilbud eller prisoverslag. Ved ansøgninger på over 100.000 kroner skal du også vedhæfte en finansieringsplan. 

Klubber og mindre foreninger skal vedhæfte regnskab for seneste regnskabsår samt vedtægter. 

Har vi brug for yderligere oplysninger vedrørende din ansøgning, vil vækstpuljernes sekretariat kontakte dig. 

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristen, vil blive behandlet på det næste bevillingsmøde. 

SÅDAN SKAL FORMULAREN UDFYLDES

  1. Felter med *-markering skal udfyldes. Hvis du forsøger at sende formularen før alle *-markerede felter er udfyldt, vil eventuelle vedhæftede filer forsvinde fra formularen og du skal vedhæfte dem igen.
  2. UNDLAD at anvende specieltegn som + & # " (  ) < > = og % i både formularfelter og filnavne i vedhæftede filer. Dette vil medføre, at formularen ikke bliver afsendt!
  3. Ved fil-upload godtages PDF, Word og Excel.
  4. Efter afsendelse af ansøgningsformular vil du ud over en kvitteringsside her på din skærm, modtage en bekræftelsesmail på den angivne mail-adresse umiddelbart efter afsendelse. Modtager du IKKE denne bekræftelsesmail med detaljer vedr. din ansøgning, har SE Vækstpulje eller SE Vækstpulje Nyfors ikke modtaget din ansøgning.
  5. Vær opmærksom på, at du har alle dokumenter klar, inden du begynder din ansøgning. Du kan ikke gemme din ansøgning undervejs. 

Bevillingsmøderne afholdes på følgende datoer med forudgående ansøgningsfrister. Ansøgningsfristen udløber kl. 23.59 på de angivne datoer:

SE Vækstpulje

Ansøgningsfrist

Bevillingsmøde

Tilsagn/Afslag

01.03.2017

04.04.2017

28.04.2017

01.06.2017

15.08.2017

12.09.2017

01.11.2017

05.12.2017

29.12.2017SE Vækstpulje Nyfors

Ansøgningsfrist

Bevillingsmøde

Tilsagn/Afslag

01.03.2017

06.04.2017

28.04.2017

01.06.2017

17.08.2017

12.09.2017

01.11.2017

07.12.2017

29.12.2017


Jeg vil gerne søge om midler i SE Vækstpulje eller SE Vækstpulje Nyfors

Ansøger information

Virksomhed/forening
Fornavn kontaktperson
Efternavn kontaktperson
Telefonnummer kontaktperson
E-mail kontaktperson
Adresse på virksomhed/forening
Adresse skal vælges på listen
CVR-nr. (hvis virksomhed)

Vælg vækstpulje

Projekt information

Projektnavn
Projektresume
Baggrund for projekt
Formål med projekt
Målgruppe for projekt

Relation til SE Vækstpulje & SE Vækstpulje Nyfors

Økonomi

Beløb der søges om (inkl. moms)
Undlad punktum og komma (fx 250000)
Projektets totalbeløb (inkl. moms)
Undlad punktum og komma (fx 250000)
Reg. nr. hvortil en eventuel bevilling kan indbetales
4 cifre
Kontonr. hvortil en eventuel bevilling kan indbetales
Max. 10 cifre
Fulde navn på kontoejer

Vedhæft budget, tilbud, eller prisoverslag. For projekter over kr. 100.000,- endvidere en finansieringsplan

Navngiv med projektnavn + Bilag 1
Navngiv med projektnavn + Bilag 2
Navngiv med projektnavn + Bilag 3
Navngiv med projektnavn + Bilag 4
Navngiv med projektnavn + Bilag 5
Navngiv med projektnavn + Bilag 6
Navngiv med projektnavn + Bilag 7
Navngiv med projektnavn + Bilag 8
Hvis ja, hvem?

Kommunikation og formidling

Hvis ja, hvor?
Anfør, hvor ansøger blev opmærksom på SE Vækstpulje eller SE Vækstpulje Nyfors