SE Vækstpulje Nyfors

Det er en vigtig del af vores vision at fremtidssikre det samfund vores kunder og andelshavere er en del af, og i forlængelse af fusionen i maj 2016 mellem SE og Nyfors vedtog repræsentantskabet på den baggrund etableringen af SE Vækstpulje Nyfors. 

Med vækstpuljens midler kan vi tage en høj grad af ansvar for erhvervs-, uddannelses-, forenings- og kulturlivet i vores nordjyske forsyningsområde, som vores kunder og andelshavere bevæger sig i og er en del af. Bestyrelsen for SE Vækstpulje Nyfors varetager udvælgelsen af de projekter, puljen tildeler støttekroner.

Formål

SE Vækstpulje Nyfors er en pengepulje, der forvaltes særskilt, og har sin hjemmel i en repræsentantskabsbeslutning om puljens etablering. I overensstemmelse hermed er det vækstpuljens overordnede formål at bidrage til videreudvikling af det samfund, som vi er en del af. 

Dette formål skal blandt andet søges opnået ved:

 • at støtte nye og/eller særligt innovative virksomheder (nye ideer, der skaber nye arbejdspladser) 
 • at støtte foreningslivet 
 • at støtte idræts- og kulturlivet 
 • at yde støtte til forsknings- og formidlings-projekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af erhvervs- og kulturlivet i området 
 • at støtte uddannelse 
 • at støtte andre formål, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til formålet – herunder almenvelgørende formål 

Det er derimod ikke indenfor vækstpuljens formål at yde støtte til: 

 • politiske eller religiøse formål 
 • formål, hvis etik er tvivlsom eller som på anden vis kan kaste et uheldigt lys over os 
 • formål, der kan forveksles med kommercielt betingede sponsorater 
 • rabatter på vores produkter og priser, idet sådan rabatgivning alene er et forretningsmæssigt ansvar for vores bestyrelse og ledelse 
 • formål, der indebærer, at vi får medejerskab eller ledelseskompetence i den støttede virksomhed 
 • formål, der strider mod vækstpuljens overordnede formål

SE Vækstpulje Nyfors uddeler årligt 10 mio. kroner

SE Vækstpulje Nyfors uddeler årligt op til 10 millioner kroner til ansøgere, der skal føre projekter ud i livet til gavn for det samfund, vi er en del af.

SE Vækstpulje Nyfors logo

250.000 kroner til Papirkunst

Ved uddelingsrunden i november 2017 donerede SE Vækstpulje Nyfors 250.000 kr. til Center for Papirkunst i Hune, som er en ny, innovativ virksomhed af høj international standard. Centret vil både skabe lokale arbejdspladser og bidrage positivt til udvikling i området ved at tiltrække turister.

Priser

Ansøg om midler

Vil du søge midler i SE Vækstpulje Nyfors til et projekt, skal du udfylde nedenstående formular og vedhæfte relevante bilag. På den måde kan vi vurdere, om dit projekt ligger inden for SE Vækstpulje Nyfors' formål.

Kontakt

SE Vækstpulje Nyfors-kontaktoplysninger

SE
Edison Park 1
6715 Esbjerg N

Profil

SE Vækstpulje Nyfors' bestyrelse

Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der udpeges for fire år ad gangen.