SE Vækstpulje

SE Vækstpulje uddeler rekordmange penge i syvende uddelingsrunde

I december 2016 uddelte SE Vækstpulje midler for syvende gang. Her var julehumøret fundet frem, og 93 ansøgere fik tildelt midler med en samlet uddelingssum på 7.143.377 kroner. Det er det hidtil største samlede beløb, som SE Vækstpulje har uddelt ved en enkelt bevillingsrunde.

Den største bevilling på 500.000 gik til et innovativt forskningsprojekt, og SE Vækstpulje støtter dermed fortsat op om innovative projekter.

Her på siden er en liste over de 93 projekter, der fik bevilliget midler i syvende ansøgningsrunde. Alle projekterne er valgt med udgangspunkt i, at de kan skabe vækst, glæde og gavn i det samfund, SE er en del af.

SE Vækstpulje ser frem til at følge alle projekterne og opfordrer nye ansøgere til at søge om midler inden næste ansøgningsfrist 1. marts 2017.

Du kan se tidligere SE Vækstpulje uddelinger her.

Du kan også læse nærmere om nogle af de projekter, som SE Vækstpulje har uddelt midler til. Følg linket her.

For alle projekter markeret med * er der tale om delfinansiering, hvor pengene fra SE Vækstpulje først udbetales, når den resterende finansiering er indhentet og dokumenteret.

Holsted Rideklub, ridebund
50.000 kroner
Genner Rideklub, renovering af dressurbane 25.000 kroner
Nørre Løgum Sogneforening*, udvidelse af pavillon 50.000 kroner
VinterbaderneFanø*, omklædning-, bade- og saunafaciliteter 50.000 kroner
Landsbyforening Vedsted og Omegn LVO*, Det Grønne Hjørne
50.000 kroner
Vidar-Ulkebøl Håndbold, Ulkebøl Gymnastik og Ulkebøl Badminton, lydudstyr 69.625 kroner
Augustenborgspejderne, energioptimering
70.641 kroner
Hytten, vedligehold af Hytten 96.548 kroner
Ribe Tennisklub, lysmaster 75.000 kroner
Folkekulturhuset Rebbølcentret, renovering 70.000 kroner
Ølgod Ridehal og Ølgod og Omegns Rideklub*, udbygning og renovering
50.000 kroner
Naturistforeningen Lyngbo, udendørs sauna 15.000 kroner
Hover Fodbold IF, nyt klubhus
28.875 kroner
Bov Skakklub, materiel til Bov Skakklub
10.000 kroner
Ærøskøbing Borgerlige Skydeselskab, foreningsfaner
30.000 kroner
Foreningen Kvong Gamle Skole, flytning af installationer
75.000 kroner
Tistrup Hodde Gymnastik og Ungdomsforening, fitnessbane 20.000 kroner
Mjolden Borger- og idrætsforening, renovering af Mjolden Forsamlingshus 80.000 kroner
Sønderjysk Pigekor, nye koncertbluser
29.000 kroner
Foreningen Guldager Forsamlingshus*, terrasse 25.000 kroner
Moltrup klubhus, nyt tag 40.000 kroner
Løgumkloster Forsamlingshus*, renovering
75.000 kroner
FDF Toftlund, shelter 22.500 kroner
Gørding Lorup idrætsforening*, multibane 50.000 kroner
Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn, LVO, badesø 40.000 kroner
Foreningen til bevarelse af Damgård Mølle*, renovering
150.000 kroner
Ølgod Bridgeklub, bridgemate og kortsorteringsmaskine
25.000 kroner
Bjerndrup Udviklingsråd*, Bjerndrup bypark 160.063 kroner
Brørup Skydebaner, pistolskærme
50.000 kroner
Tjæreborg Krocketklub, redskabshus 29.100 kroner
Lyne Forsamlingshus*, nyt tag og isolering 150.000 kroner
De Ærøske Idrætsklubbers Teltinteressentskab, festivaltelt
75.000 kroner
Branderup Lokalråd*, Branderup By- og Aktivitetspark
200.000 kroner
KFUM Spejderne Rinkenæs, klimasikring hytte 50.000 kroner
Haderslev sejlforening, ny bådebro 46.355 kroner
FB Foldbold Bredsten, lys og strøm til nyt boldhus 48.000 kroner
Rosenvang lokalcenter, fornyelse af kommunikationsmidler
40.000 kroner
Vikingeskibslaget Sebbe*, renovering af vikingeskibe 159.375 kroner
Stenderup Forsamlingshus*, nyt tag og gulv i festsal 150.000 kroner
Gårde Kultur- og Musikforening, modernisering af multihus
125.000 kroner
Varde Golfklub, højtaleranlæg 15.000 kroner
Fællesforeningen for Sdr. Farup Grande og Vester Vedsted landsbyforening, nye borde og stole til forsamlingshus 75.000 kroner
Broballe Idrætsforening, træplint 18.020 kroner
Ballum Enges Forskønnelsesforening, to broer 65.125 kroner
Hjemmeværnsmuseet i Frøslevlejren, udskiftning af teknisk udstyr 97.500 kroner
Sædding-Fovrfeld Lokalraad, to borde/bænke-sæt 22.500 kroner
Vejbæk Brandværns Venner, renovering 50.000 kroner
FDF Esbjerg 4. Kreds, nyt telt 35.000 kroner
Bork Bådelaug, to TERA-joller 25.000 kroner
Vejrup Endrup Fritidscenter*, udskiftning af lysarmaturer 75.000 kroner
Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk*, motorhus 100.000 kroner
Varde Roklub, renovering og energiforbedringer af klublokale 50.000 kroner
Graasten Skytteforening*, elektronisk markering 100.000 kroner
Tiset Borger- og Idrætsforening, grillhytte 52.800 kroner
FDF Gredstedbro, værkstedsrenovering 57.600 kroner
Sydvestjyske Museer*, etablering af Jacob A. Riis museum 250.000 kroner
Borgerforeningen i Sønderborg*, jordvarmeanlæg 100.000 kroner
Skytteforening Vest, opgradering og udskiftning af våben 50.000 kroner
Lindknud Hallen*, udvidelse af Lindknud Hallen 125.000 kroner
Den selvejende institution Skovlund Kulturhus*, klublokale 125.000 kroner
Den Selvejende Institution Folkehjem*, Det historiske Folkehjem 125.000 kroner
Askov-Malt Ungdoms- og Idrætsforening*, multibane 100.000 kroner
Støtteforening for Børn og Unge i Felsted og omegn, bålhytte 50.000 kroner
Den selvejende institution Bindeballe Købmandsgaard, opvarmning af 1. sal 50.000 kroner
Najaden S/Y*, renovering 100.000 kroner
Revsø og Omegns Rideklub, inventar til opbevaringsrum 50.000 kroner
Ældre Sagen Bov, shelter 40.218 kroner
Aabenraa Brass Band, tenortrombone 25.000 kroner
Janderup Forenede Sportsklubber, Air Track 30.000 kroner
Hammelev Sogns Borgerforening*, legeplads 100.000 kroner
Foreningen Haderslev Drengekor, kortøj 30.000 kroner
Banehuset, ny projektor 10.999 kroner
Bramming Tennis Klub, etablering af lys 16.230 kroner
Agerskov Ungdomsskole / Agerskov Cykel Klub / Agerskov i Bevægelse, Agerskov Bike Park* 100.000 kroner
Janusforeningens aktivitetsudvalg, digital kunstformidling 16.868 kroner
Outrup Kultur og Idrætscenter*, energioptimering 150.000 kroner
Kongeåhallen*, energirenovering 150.000 kroner
Esbjerg Festuge, storskærm 60.000 kroner
Hejnsvig Forsamlingshus, renovering af vinduer og gulve 166.840 kroner
Sønderborg frivillige Brandværnsorkester, uniformer 52.600 kroner
Troldehulen, tipi 17.995 kroner
Broagerhus - Broagerlands Medborgerhus, inventar 150.000 kroner
Museum Sønderjylland - Jacob Michelsens Gård, renovering af køkken 65.000 kroner
Gørding Idræts- og kulturcenter, renovering af tag 65.000 kroner
Vestjysk Svæveflyveklub*, renovering af facade og nyt garageanlæg 150.000 kroner
Broager Hallen*, Kultur- og Aktivitetscenter 100.000 kroner
Borgerforeningen Bylderup Bov, borde m.m. til aktivitetsområde 50.000 kroner
Skærbæk Mølle Golfklub Ølgod, ny energi fra gammel vandmølle 40.000 kroner
Institut for Energi Teknologi Aalborg Universitet Esbjerg Campus*, Smart Solar and Energy Storage Laboratory 500.000 kroner
Varde Miniby Fonden*, nyt værksted 250.000 kroner
Jels IF Gymnastikforening, opvisningsredskaber 3.000 kroner
Ellum Forsamlingshus, udskiftning af lamper og ruder 25.000 kroner
Esbjergspillene*, lysanlæg 50.000 kroner