SE Vækstpulje

SE Vækstpulje uddeler millioner til projekter

Ved tredje uddelingsrunde i 2019 delte SE Vækstpulje midler ud til 79 lovende projekter, som samlet fik tildelt godt 5,3 millioner kroner.

Her på siden er en liste over de 79 projekter, der fik bevilliget midler. Alle projekterne er valgt med udgangspunkt i, at de kan skabe vækst, glæde og gavn i det samfund, vi er en del af.

Bestyrelsen for SE Vækstpulje ser frem til at følge alle projekterne og opfordrer nye ansøgere til at søge om midler inden næste ansøgningsfrist 1. marts 2020.For alle projekter markeret med * er der tale om delfinansiering, hvor pengene fra SE Vækstpulje først udbetales, når den resterende finansiering er indhentet og dokumenteret.

Agerbæk SF, inventar ny gymnastiksal 80.000 kroner
Agerskov Spejdere/Ravne DDS, klatrematerial/rapelling udstyr 9.000 kroner
*AGERSKOV-HALLEN, tilbygning til Agerskov-Hallen 100.000 kroner
*Alslev Borgerforening, ny legeplads i Alslev 75.000 kroner
*Alslev Sport og Kultur, Fitness i lokalsamfundet 50.000 kroner
Andrup Idrætsforening af 1933, indendørs bander 35.000 kroner
*Ansager Idrætsforening, nyt stadionlys fodboldbaner 50.000 kroner
Arnum Idrætsforening, nyt belysning motionscenter 20.000 kroner
Blommeshytten, vedligehold af Blommeshytten 21.545 kroner
*Blåkilde Efterskole, Håndværkshuset - fælles identitets-oase 250.000 kroner
Brede Å Lystfiskerforening, renovering klubhus 54.429 kroner
*Broagerhus, etablering keramikværksted 60.000 kroner
Burning Arrows dart klub, aircondition loftmodel 30.000 kroner
DcH Esbjerg, renovering + energioptimering lysanlæg 34.375 kroner
DcH Esbjerg, udvidelse lysanlæg 45.147 kroner
DDS Spejderne Nørbøllinggruppe, udvidelse samlingstelt 28.250 kroner
De Ærøske Vinterbadere (DÆV), forvandling af benzinhus til vinterbaderhus 100.000 kroner
Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle, Dybbøl Mølle 1864-2020 60.000 kroner
*Den selvejende institution Kongeåhallen, energirenovering omklædningsrum 50.000 kroner
Elstrup / Elstrupskov Landsbylaug, badebro 48.000 kroner
*Esbjerg Golfklub, belysning eksisterende træningsbane 75.000 kroner
*Esbjerg Skateforening, beton til skaterne 100.000 kroner
*Fonden til bevarelse af Højer Mølle, renovering af Højer Mølle 150.000 kroner
*Foreningen Bork Havn, etablering af skaterrampe 100.000 kroner
*Form & Fritid Nr. Nebel, squash i Newl
100.000 kroner
Forsøgsscenen Haderslev, teatersalen forbedring
17.000 kroner
*Gjerndrup Friskole, multibane
100.000 kroner
Glejbjerg Fritidscenter, energibesparelse LED installation
55.000 kroner
*Grimstrup Fitness, Grimstrup Fitness
150.000 kroner
*Grundejerforeningen Henne Strand, legeplads 
50.000 kroner
*Guldager Borgerforening, Guldagerringen anno 2019, motion og leg
50.000 kroner
Haderslev BMX-klub, dræn, grøfter og afvanding træningsbanen
100.000 kroner
*Haderslev Kasernes Venner, restaurering kalkmalerier
100.000 kroner
Haderslev Kunstforening, udstillingsbelysning
91.875 kroner
Haderslev Roklub, varmepumper luft til luft
20.000 kroner
Happy Dancer, Bramming, højttalersystem og klubjakker
27.367 kroner
Helle Motionscenter, opstart af jumpfitness
32.485 kroner
Hertug Hans Festival, 6100 Haderslev, Hertug Hans Festival
25.000 kroner
*Hjerting idrætsforening, sport og kulturhus
200.000 kroner
*Holbøl Foredrags- og Idrætsforening  sammen med Holbøl Borgerforening og Grænseegnens Friskole, gymnastiksal til aktivitetsrum
100.000 kroner
Holsted Billard Klub, flytning borde, indkøb nye
70.000 kroner
*Holsted Lokalråd, bæredygtig minigolfbane
100.000 kroner
*Horne Idrætspark, lysanlæg 
50.000 kroner
*Høm-Seem Ungdoms og Idrætsforening, telt til by- og sportsfest
75.000 kroner
KFUM spejderne i Bedsted, nyt køkken
70.120 kroner
KFUM Spejderne i Stepping, varmepumpe
11.724 kroner
Kleven Bådelaug, stormflodssikring klubhus/toiletbygning
40.000 kroner
Kliplev Lokalråd, madpakkehusprojektet
35.363 kroner
Lustrup-Damhus Beboerforening, bålhytte 
50.000 kroner

Løjt Lokalhistoriske Forening, digitalisering arkivalier, foto + hjemmeside

7.000 kroner
*Mejls Orten Tinghøj Gymnastik og Ungdomsforening - Fitness, "vores fitness"
100.000 kroner
Midtals Friskole, solceller og multisportbane
92.100 kroner
*Rødekro Tennisklub, padeltennisbane
100.000 kroner
 Rømø Lokalmuseum, Søfart og Historie, "Strandinger og Forlis på Rømø" 15.806 kroner 
 Rømøforeningen, foreningstelt 77.226 kroner
 SAGU (Skads- Andrup Gymnastik og Ungdomsforening), fitness i Energien 100.000 kroner
 Showkoret, kostumestativer 22.138 kroner
 Skovby forsamlingshus, udskiftning varmekilde 50.000 kroner
 Skovlund Ansager Hallen, nyt fitnessudstyr 100.000 kroner 
 *Sportsefterskolen SINE, GOAL station 100.000 kroner
 Stepping Taekwondo Klub (SAMVIRKE), mindre skærmtid, mere fysisk aktivitet 28.012 kroner
 *Svenstrup Friskole, bålhytte 100.000 kroner
*Sønderjyllands Golfklub, renovering af omklædningsfaciliteter
50.000 kroner 
 Sønderjysk Pigekor og Drengekor, flygel til ny prøvesal 100.000 kroner
 Tarm Tennisklub, opgradering af udendørsfaciliteter 22.000 kroner 
 Team Esbjerg Håndbold, træningskit 9.768 kroner
 Tjæreborg Gymnastikforening, opdeling omklædningsrum 62.500 kroner
*Tønder Esport, Tønder Esport under etablering
50.000 kroner 
 Varde Garden, blæseinstrumenter 45.200 kroner 
 Varde Golfklub, lys på træningsområdet 50.000 kroner
 Varde og Omegns Jagtforening, klubhus og skydebane 100.000 kroner
 *Vedsted ungdomsforening, materialeskur 100.000 kroner
 Vejrup Jagtforening, nyt skydehus og huse til kastemaskiner 81.047 kroner 
 *Vester Nebel Forsamlingshus, modernisering 125.000 kroner
 Vester Nebel Lokalråd, ny legeplads 50.000 kroner
 Vet InVitro, fertilitetscenter for heste i Hellevad, Sønderjylland 100.000 kroner
 ÆRø SUP (Stand Up Paddling), genoplivning og videreudvikling af forening 54.400 kroner
 *Øster Lindet Idræts forening, minigolfbane ved Landsbyhuset 100.000 kroner
 *Aabenraa Rideklub, ny bund i ridehal på Mønterhøj 35.000 kroner