SE Vækstpuljes bestyrelse

Bestyrelsen består af 15 medlemmer, der udpeges for fire år ad gangen.

Frem til næste valg består bestyrelsen af:

Peter Jørgensen

Peter Jørgensen

Kreds 9
Formand for SE Vækstpulje 
Send Peter en mail

Per Michaelis

Per Michaelis Holm

Kreds 3
Næstformand for SE Vækstpulje 
Send Per en mail

Søren Strøm

Søren Strøm

Kreds 1

Egon Jørgensen

Egon Jørgensen

Kreds 2

Ramus Sømod

Rasmus Sømod

Kreds 4

Karsten Degnbol

Karsten Degnbol

Kreds 5

Bente Bjerregård

Bente Bjerregaard Langeberg

Kreds 6

Flemming Thrane

Flemming Thrane

Kreds 7

Henrik Søgård

Henrik Søgaard

Kreds 8

Nina Frederiksen

Nina Frederiksen

Kreds 10

Per Formsgaard Larsen

Per Fomsgaard Larsen

Kreds 11 (Ærø)

Hans Cordius

Hans Cordius

Kreds 12 (VOS)

Jens Erik Platz

Jens Erik Platz

SE a.m.b.a.
Formand
Send Jens en mail

Henrik Krabbe

Henning Krabbe

SE a.m.b.a.
Næstformand
Send Henning en mail

Bestyrrelsesmedlem hos SE Jytte Rabæk Schmidt

Jytte Rabæk Schmidt

SE a.m.b.a.
Næstformand
Send Jytte en mail