SE Vækstpulje

Det er en vigtig del af vores vision at fremtidssikre det samfund vores kunder og andelshavere er en del af. Vores repræsentantskab vedtog på den baggrund etableringen af SE Vækstpulje i april 2014. 

Med vækstpuljens midler kan vi tage endnu højere grad af ansvar for det erhvervs-, uddannelses-, forenings- og kulturliv, som vores kunder og andelshavere bevæger sig i og er en del af. Bestyrelsen for SE Vækstpulje varetager udvælgelsen af de projekter, puljen tildeler støttekroner. Vækstpuljens bestyrelse favner bredt i hele vores forsyningsområde.

Formål

SE Vækstpulje er en pengepulje, der forvaltes særskilt, og har sin hjemmel i en repræsentantskabsbeslutning om puljens etablering. I overensstemmelse hermed er det vækstpuljens overordnede formål at bidrage til videreudvikling af det samfund, som vi er en del af. 

Dette formål skal blandt andet søges opnået ved:

 • at støtte nye og/eller særligt innovative virksomheder (nye ideer, der skaber nye arbejdspladser) 
 • at støtte foreningslivet 
 • at støtte idræts- og kulturlivet 
 • at yde støtte til forsknings- og formidlings-projekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af erhvervs- og kulturlivet i området 
 • at støtte uddannelse 
 • at støtte andre formål, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til formålet – herunder almenvelgørende formål 

Det er derimod ikke indenfor vækstpuljens formål at yde støtte til: 

 • politiske eller religiøse formål 
 • formål, hvis etik er tvivlsom eller som på anden vis kan kaste et uheldigt lys over os 
 • formål, der kan forveksles med kommercielt betingede sponsorater 
 • rabatter på vores produkter og priser, idet sådan rabatgivning alene er et forretningsmæssigt ansvar for vores bestyrelse og ledelse 
 • formål, der indebærer, at vi får medejerskab eller ledelseskompetence i den støttede virksomhed 
 • formål, der strider mod vækstpuljens overordnede formål

SE Vækstpulje uddeler op til 15 mio. kroner om året

SE Vækstpulje delte i 2017 midler ud tre gange. Hele 250 projekter fik i løbet af året bevilget i alt 19 millioner kroner til at føre deres projekter ud i livet, til gavn for det samfund, vi er en del af.

SE Vækstpulje
esbjerginternationalschool

250.000 kroner fra SE Vækstpulje til Esbjerg International School

SE Vækstpulje donerede i 2015, blandt andre, en kvart million kroner til renovering af Esbjergs internationale skole. Det er en vigtig del af vores vision at fremtidssikre det samfund vores kunder og andelshavere er en del af.

SE Vækstpulje Nyfors

I forlængelse af fusionen mellem SE og Nyfors er der kommet en ny vækstpulje til, SE Vækstpulje Nyfors.

Den nordjyske version af vækstpuljen vil årligt uddele 10 millioner kroner til regional udvikling i vores nordjyske forsyningsområde (det tidligere Nyfors-område).

SE Vækstpulje Nyfors logo
Priser

Ansøg om midler

Vil du søge midler i SE Vækstpulje til et projekt, skal du udfylde en formular og vedhæfte relevante bilag. På den måde kan vi vurdere, om dit projekt ligger inden for SE Vækstpuljes formål.

Kontakt

SE Vækstpulje-kontaktoplysninger

SE
Edison Park 1
6715 Esbjerg N

Profil

SE Vækstpuljes bestyrelse

Bestyrelsen består af 12 medlemmer, der udpeges for fire år ad gangen.