Vision

SE vil skabe de bedste totale kundeoplevelser indenfor vores forretningsområder og samtidig være den mest værdiskabende aktør i den danske tele- og energisektor.

Vi vil udleve vores kundeløfter og leveregler – og gennem en unik virksomhedskultur sikre os afgørende konkurrencekraft. SE vil videreudvikle andelsmodellen sammen med kunder og ejere, og derigennem fremtidssikre det samfund, vi er en del af.

Ny retning frem mod 2025

Frem mod 2025 skal SE være en langt mere digital forretning, og vi vil blande os i den absolutte top som et nationalt, integreret energi- og teleselskab.

Strategien ligger i naturlig forlængelse af det omfattende visionsstudie, ”Big Future”, som SE tog initiativ til i 2015.

Den nye strategi kan sammenfattes i en række hovedpunkter, der alle skal bidrage til den fremtidige vækst i SE. Disse punkter er, at SE-koncernen fremover skal være en mere digital, fokuseret, national og integreret virksomhed.

Ny retning frem mod 2025

Frem mod 2025 skal SE være en langt mere digital forretning, og vi vil blande os i den absolutte top som et nationalt, integreret energi- og teleselskab.

Strategien ligger i naturlig forlængelse af det omfattende visionsstudie, ”Big Future”, som SE tog initiativ til i 2015.

Den nye strategi kan sammenfattes i en række hovedpunkter, der alle skal bidrage til den fremtidige vækst i SE. Disse punkter er, at SE-koncernen fremover skal være en mere digital, fokuseret, national og integreret virksomhed.

sydenergi
Fire fokusområder
 1. Øget digitalisering

  SE skal fremover være en langt mere digital virksomhed. Det gælder både i forhold til de produkter og services, som SE tilbyder kunderne, men også i måden, organisationen arbejder på internt.

 2. En fokuseret virksomhed

  SE skal fokuseres og samles i færre, men større forretningsenheder.

 3. National udfordrer

  Vi skal på energisiden udnytte de muligheder, som engrosmodellen har skabt for at tage markedsandele nationalt og målet er at tiltrække over 100.000 nye energikunder til SE. På telesiden skal markedsandelen øges fra 17 til 30 % via et nyt, moderne tv-univers og ved at nå ud til bredbåndskunder i hele landet. Derudover skal vi fortsat søge strategiske muligheder for konsolideringer via opkøb eller fusioner.

 4. En integreret virksomhed

  Endelig skal vi være langt mere integrerede - internt som eksternt. Målet er her at forene vores kræfter i kampen for at skabe det moderne, intelligente hjem med integrerede energi- og kommunikationsydelser.