Nye metoder - i øjenhøjde 

Ud fra vores værdier, leveregler og kundeløfter arbejder vi hver dag for gode kundeoplevelser og udvikling af det bæredygtige vidensamfund. Vi gør det med et smil på læben, og vi følger vores overbevisning. Men vi har også helt konkrete arbejdsværktøjer, som hjælper os til at nå målet:

  • Vi holder ugentlige tavlemøder, som sikrer, at vi arbejder på tværs af koncernen og kender maskinrummet
  • Vi har stærkt fokus på at optimere på tværs af afdelinger gennem Lean & Process Excellence

Tavlemøder

SE’s leveregler og kundeløfter italesættes og udleves dagligt, men særligt tydeligt bliver det, når vores kultur og leveregler udmøntes i koncentreret form til vores ugentlige tavlemøder, som er en uundværlig del af koncernens DNA.

Her drøfter et udsnit af ledere fra alle forretningsområder ugens gang på tværs af koncernen, og ugens delmål og resultater evalueres i en seriøs, men uformel tone. Vi lærer maskinrummet at kende, får øje på snitflader på tværs – og inviterer hver uge åbent gæster ind til at deltage.

SE’s leveregler og kundeløfter italesættes og udleves dagligt
Længere på literen med Lean

Længere på literen

Lean betyder slank og trimmet, ikke udsultet og udmagret. Tanken er at få fjernet alt det spild, der ikke skaber værdi for kunden. At gøre det lettere for den enkelte at løse sin opgave, så vi får mere for det samme.

SE’s eget Lean Akademi bidrager til SE’s målsætning om lønsomhed og den gode kundeoplevelse ved at uddanne den enkelte medarbejder i generelt at tænke ud af boksen og bidrage til udvikling af vores forretning.

Fokus på processer

SE's strategi frem mod 2018 handler om at skabe kvalitet, sammenhængskraft og operationel kontrol – forstået som kontrol og gennemsigtighed i forhold til vores arbejdsprocesser. Excellence betyder "fortrinlighed", og Process Excellence handler om SE's rejse mod et højt niveau for proceshåndtering.

Øget procesfokus og styrket procesansvar i mange afdelinger og på mange niveauer skal styrke vores operationelle kontrol, give bedre kundeoplevelser og gøre os klar til både nye kunder og flere fusioner.