Kunde hos SE

Leveregler og kundeløfter

Kulturen er SE-koncernens stabile fundament i en foranderlig tid. Vores leveregler og kundeløfter binder SE-familien sammen og styrker kundeoplevelserne, og vi er stærke i troen på, at en sund kultur skaber resultater.

Vores arbejdstænkning og sammenhængskraft skaber høj arbejdsglæde internt, men vækker også interesse og anerkendelse udefra. Det gælder både fra potentielle nye medarbejdere, andre virksomheder og samarbejdspartnere.

Sammen gør vi en forskel

SE er et kundeejet andelsselskab. Som kunde hos os er du derfor med til at give igen til det samfund, du er en del af. Sammen gør vi Danmark grønnere og udvikler den digitale infrastruktur. Alt sammen til glæde for vores fælles fremtid.

Læs mere om SE


30 millioner til lokalsamfundet

Har du et projekt, der skaber lokal energi og fremmer udviklingen i Syd- og Sønderjylland? SE Vækstpulje deler årligt op til 15 millioner kroner ud til alt lige fra legepladser til uddannelsesinstitutioner i regionen.

Se mere om SE Vækstpulje

SE Vækstpulje Nyfors er vores nordjyske vækstpulje. Puljen uddeler årligt op til 15 millioner kroner til regional udvikling i SE’s nordjyske forsyningsområde (det tidligere Nyfors-område).

Se mere om SE Vækstpulje Nyfors