Strategi og værdier

Vores samfund er i hastig forandring. Både hvad angår vores energiforbrug, behovet for bæredygtige løsninger og ikke mindst digitalisering. Midt i denne overgang har SE sin eksistensberettigelse. Og her tager vi vores samfundsansvar: Vi leverer energi- og kommunikationsløsninger til fremtidens samfund.

Vi kæmper sammen - med rod i kulturen

Vores rødder stikker dybt. Vi har tradition for at kæmpe på kundernes vegne. Det gælder både i kampen om bedre kundeservice, stærkere produkter og konkurrencedygtige priser. Vi har skabt et stærkt fundament, hvorfra vores andelsselskab kan udvikle sig og udfordre vores store konkurrenter.


Bæredygtighed
Harde, som arbejder i IT-afdelingen hos SE
20-årige Harde Sobhanzadeh stod for halvandet år siden i en situation, hvor han ikke vidste, hvad han skulle gøre. Rådgivning fra Headspace Esbjerg+ hjalp ham videre, og i dag er Harde en glad elev hos IT-support hos SE i Esbjerg.Vi lever efter vores leveregler

Levereglerne står over alt i SE. Det er dem, der definerer, hvem vi er som virksomhed. Som medarbejder har vi alle forpligtet os til at agere efter levereglerne. Og med dem skaber vi sammen en stærk forretning.

Glade medarbejdere hos SE

Strategi og vision: 2018 

SE’s koncernledelse tog i 2015 beslutning om at genbesøge strategiplanen frem mod 2018. Det ændrer ikke på, at vi fortsat kæmper for mere bæredygtig energi og bedre digital kommunikation.

Men for at ruste os til vækst i en stadig mere dynamisk markedssituation har vi justeret måden, vi imødegår forandringerne på. Mere fokus på kerneforretningen og reducerede forventninger til vækst i toplinjen udgør hovedingredienserne.

Arbejdsværktøjer som vi agerer efter

Vi følger vores overbevisning og er tro mod vores leveregler. Men vi har også helt konkrete arbejdsværktøjer, som hjælper os til at nå målet.