Åben og troværdig virksomhed

SE’s whistleblower-ordning værner om vores åbne virksomhedskultur og sikrer fuld anonymitet ved indberetninger. Bliv klogere på ordningen her og indberet eventuelle anmeldelser.

Kontakt SE-koncernens databeskyttelsesrådgiver

I SE-koncernen er det vigtigt for os at sikre, at kunderne får en tryg og god kundeoplevelse – også når det kommer til måden, vi behandler persondata på. Vi har allokeret dedikerede ressourcer til at sikre korrekt håndtering af databeskyttelsesforordningen på tværs af hele organisationen, så alle afdelinger lever op til deres ansvar i forhold til korrekt håndtering af kunders og medarbejderes persondata.

Kontakt vores databeskyttelsesrådgiver: Lisbeth Helt Bergholt på dpo@se.dk

Kontakt SE-koncernens Datasikkerhedsrådgiver
SE Whistleblower ordning
Rent mel i posen

I SE vægter vi åbenhed og troværdighed højt og vil gerne have eventuel ulovlig adfærd frem i lyset.

Ofte er medarbejdere de første til at opdage alvorlige forseelser på arbejdspladser som f.eks. økonomisk kriminalitet eller chikane. For at undgå situationer, hvor nogle frygter at optræde illoyalt over for kolleger eller SE, har vi et whistleblower-system, der sikrer anonymitet og tryghed omkring anmeldelsen af mistanke om forseelser.

Systemet kan benyttes af medarbejdere og andre personer med tilknytning til SE. Det kan eksempelvis være repræsentantskabet, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater, leverandører og kunder. 

Systemet kan benyttes af medarbejdere og andre personer med tilknytning til SE. Det kan eksempelvis være repræsentantskabet, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater, leverandører og kunder.

Tilgå SE’s whistleblower-system her

Rent mel i posen

I SE vægter vi åbenhed og troværdighed højt og vil gerne have eventuel ulovlig adfærd frem i lyset.

Ofte er medarbejdere de første til at opdage alvorlige forseelser på arbejdspladser som f.eks. økonomisk kriminalitet eller chikane. For at undgå situationer, hvor nogle frygter at optræde illoyalt over for kolleger eller SE, har vi et whistleblower-system, der sikrer anonymitet og tryghed omkring anmeldelsen af mistanke om forseelser.

Systemet kan benyttes af medarbejdere og andre personer med tilknytning til SE. Det kan eksempelvis være repræsentantskabet, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater, leverandører og kunder. 

Systemet kan benyttes af medarbejdere og andre personer med tilknytning til SE. Det kan eksempelvis være repræsentantskabet, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater, leverandører og kunder.

Tilgå SE’s whistleblower-system her

I tvivl om hvad du kan indberette?

I SE’s whistleblower-system kan du indberette om væsentlige forhold begået af medarbejdere eller andre personer med tilknytning til SE. Du kan f.eks. oplyse om:

  • økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
  • væsentlige brud på arbejdssikkerheden
  • væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
  • fysisk vold og seksuelle krænkelser
Siden du søger er her ikke længere

Forhold, der ikke skal indberettes:

Mindre væsentlige forhold, som f.eks. utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af ryge- eller alkoholpolitik mv., skal du ikke indberette via whistleblower-ordningen, men i stedet indberette om via andre kanaler.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal indberette din observation eller ej, så opfordrer vi dig til at gøre det. Vi besvarer og behandler alle henvendelser. Hvis din indberetning er af en sådan karakter, at den ikke hører hjemme i whistleblower-systemet, vil vi - hvis du har valgt ikke at være anonym – give dig besked om, hvor du skal henvende dig.

Indberet kun i god tro

Det er vigtigt, at whistleblower-systemet ikke bliver brugt til falske beskyldninger, hvor der rettes mistanke om uskyldige personer. Alle indberetninger skal derfor indgives i god tro.

Hvis en indberetning er indgivet i ond tro og indberetningen viser sig at være et udslag af personlige, negative følelser, hævnlyst mv., kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for anmelderen, hvis han/hun kan identificeres.

Hvem behandler indberetningerne?

Alle indberetninger fra SE's whistleblower-system behandles af whistleblower-komiteen. Den består af Vice President Jan Vorup Nielsen og Koncernsupportchef Steen Thomsen, som er udpeget af direktionen til denne funktion. 

Henvendelser kan også rettes direkte til bestyrelsesformanden for SE a.m.b.a. Se bestyrelsen her 

Læs hele SE’s Whistleblower-politik her

I tvivl om hvad du kan indberette?

I SE’s whistleblower-system kan du indberette om væsentlige forhold begået af medarbejdere eller andre personer med tilknytning til SE. Du kan f.eks. oplyse om:

  • økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
  • væsentlige brud på arbejdssikkerheden
  • væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
  • fysisk vold og seksuelle krænkelser

Forhold, der ikke skal indberettes:

Mindre væsentlige forhold, som f.eks. utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af ryge- eller alkoholpolitik mv., skal du ikke indberette via whistleblower-ordningen, men i stedet indberette om via andre kanaler.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal indberette din observation eller ej, så opfordrer vi dig til at gøre det. Vi besvarer og behandler alle henvendelser. Hvis din indberetning er af en sådan karakter, at den ikke hører hjemme i whistleblower-systemet, vil vi - hvis du har valgt ikke at være anonym – give dig besked om, hvor du skal henvende dig.

Indberet kun i god tro

Det er vigtigt, at whistleblower-systemet ikke bliver brugt til falske beskyldninger, hvor der rettes mistanke om uskyldige personer. Alle indberetninger skal derfor indgives i god tro.

Hvis en indberetning er indgivet i ond tro og indberetningen viser sig at være et udslag af personlige, negative følelser, hævnlyst mv., kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for anmelderen, hvis han/hun kan identificeres.

Læs hele SE’s Whistleblower-politik her