Vision

Hvordan mon Danmark ser ud om 20 år? Er bilerne selvkørende, og bliver vi behandlet af lægen digitalt? Gør vi brug af nye teknologier, vi endnu ikke kan forestille os?

Det kræver mod at tænke langsigtet, og det gør vi som andelsselskab. Vi investerer massivt i energi og digital infrastruktur, som skal stå klar til det fremtidige Danmark, vi ikke kender endnu. Vi skal være i stand til at understøtte de nye teknologier, der uden tvivl vil forandre din og min hverdag.

Et grønnere Danmark

At understøtte grøn omstilling i Danmark kræver mere end solceller, vindmøller og el-biler. Strøm fra el-nettet er vores kilde til grøn energi, og vi skal lære at bruge strømmen rigtigt – vi skal lære at tænke smart. Og det skal det el-net, som transporterer strømmen, også.

Udviklingen af vedvarende energikilder og nye, miljøvenlige transportmidler kræver en intelligent opbygning, drift og vedligeholdelse af el-nettet. Vi skal være i stand til at transportere strøm smartere, så el-nettets kapacitet kan rumme nye, grønne teknologier. I SE har vi en vision om at skabe motoren bag grøn energi og bygge fremtidens digitale el-net.

 

 

 

Et grønnere Danmark

At understøtte grøn omstilling i Danmark kræver mere end solceller, vindmøller og el-biler. Strøm fra el-nettet er vores kilde til grøn energi, og vi skal lære at bruge strømmen rigtigt – vi skal lære at tænke smart. Og det skal det el-net, som transporterer strømmen, også.

Udviklingen af vedvarende energikilder og nye, miljøvenlige transportmidler kræver en intelligent opbygning, drift og vedligeholdelse af el-nettet. Vi skal være i stand til at transportere strøm smartere, så el-nettets kapacitet kan rumme nye, grønne teknologier. I SE har vi en vision om at skabe motoren bag grøn energi og bygge fremtidens digitale el-net.

Et mere digitalt Danmark

Behovet for hurtigt og stabilt internet i de danske hjem, virksomheder og institutioner stiger eksplosivt i disse år – både i byerne og i Danmarks yderområder. En udvikling, som vi ikke kendte med sikkerhed for flere årtier siden, men som vi havde modet til at investere i med fibernet.

Rejsen for at gøre Danmark mere digitalt stopper ikke her. Vi vil fortsat opgradere og investere i digital infrastruktur, så vi også i fremtiden er klar til den udvikling, som kan gavne hele Danmark. 

Strategisk retning frem mod 2025

Frem mod 2025 skal SE være en langt mere digital forretning, og vi vil blande os i den absolutte top som et nationalt, integreret energi- og teleselskab.

Den strategiske ramme for SE-koncernen frem mod 2025 består af fire pejlemærker. Vi skal som virksomhed blive mere digital, national, fokuseret og integreret:

Fire fokusområder

 

En digital virksomhed

  
En digital virksomhed

SE skal fremover være en langt mere digital virksomhed. Det gælder både i forhold til de produkter og services, som SE tilbyder kunderne, men også i måden, organisationen arbejder på internt.

En national virksomhed

  
En national virksomhed

Vi skal på energisiden udnytte de muligheder, som engrosmodellen har skabt for at tage markedsandele nationalt og målet er at tiltrække over 100.000 nye energikunder til SE. På telesiden skal markedsandelen øges fra 17 til 30 % via et nyt, moderne tv-univers og ved at nå ud til bredbåndskunder i hele landet. Derudover skal vi fortsat søge strategiske muligheder for konsolideringer via opkøb eller fusioner.

 
En fokuseret virksomhed

  
En fokuseret virksomhed

Forretningsmæssigt har vi fokus på at samle os i færre og større forretningsenheder. Vi vil investere i vores kerneforretning med primært fokus på det private segment og styrke de forretningsområder, som vi ser potentiale i at vækste.

En integreret virksomhed

  
En integreret virksomhed

Endelig skal vi være langt mere integrerede - internt som eksternt. Målet er her at forene vores kræfter i kampen for at skabe det moderne, intelligente hjem med integrerede energi- og kommunikationsydelser.