Én stærk kultur 
– ét fælles spejlbillede

Kulturen i SE er vores faste holdepunkt. Det er vores stabile fundament i en foranderlig tid med fusioner, opkøb og organisatoriske tilpasninger.

Vi tror på, at en sund kultur skaber resultater – at det styrker vores relationer til samarbejdspartnere og kunder. Derfor værner vi om SE-kulturen. 

I SE lever vores kultur gennem vores syv leveregler og fire kundeløfter, som vi forpligter os til. De former os som medarbejdere og binder os sammen på tværs af koncernen.

Én stærk kultur 
– ét fælles spejlbillede

Kulturen i SE er vores faste holdepunkt. Det er vores stabile fundament i en foranderlig tid med fusioner, opkøb og organisatoriske tilpasninger.

Vi tror på, at en sund kultur skaber resultater – at det styrker vores relationer til samarbejdspartnere og kunder. Derfor værner vi om SE-kulturen. 

I SE lever vores kultur gennem vores syv leveregler og fire kundeløfter, som vi forpligter os til. De former os som medarbejdere og binder os sammen på tværs af koncernen.

SE kulturen

Leveregler

I SE ansætter, afskediger, forfremmer og udvikler vi medarbejdere på baggrund af vores syv leveregler.

Punkt 1

Tør fejle og indrømme egne fejl

 • Vi værdsætter risikovillighed for til stadighed at forbedre vores præstationer  
 • Vi forventer altid en ærlig status og bidrager med konstruktive forslag
Punkt 2

Kender sin forretning — Er i "maskinrummet"

 • Vi forstår årsager til afvigelser og har en plan for at komme på sporet 
 • Vi evner at eksekvere hver eneste dag i jagten på vækst og værdiskabelse
Punkt 3

Tager ansvar for hele forretningen 

 • Vi er klar til at ofre egne mål for at koncernen kommer bedst hjem 
 • Vi tager ansvar – også udenfor eget ansvarsområde
Punkt 4

Siger tingene klart som de er

 • Vi pakker ikke ting ind 
 • Vi tager hellere en konflikt end at være indebrændt
 • Vi er aldrig personlige
Punkt 5

Sætter altid det stærkeste hold – og har øje for talentudvikling

 • Vi anerkender gode resultater og tager konsekvensen af vedvarende manglende performance 
 • Vi skaber mulighed for, at den enkelte kan udvikle sit potentiale og vi skaber karriereveje for talenterne 
 • Vi tror på diversitet som et middel til at skabe endnu bedre resultater
Punkt 6

Den sunde fornuft skal altid sejre

 • Vi gør tingene enkle, så det giver maksimal værdi for kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere 
 • Vi giver alle mulighed for at agere ud fra sund fornuft i mødet med kunden 
 • Vi bekæmper intern politik og kompleksitet – det dræber nemlig motivationen og gode kundeoplevelser
Punkt 7

Det skal være sjovt at være med

 • Vi har et uformelt miljø med en uhøjtidelig omgangstone og plads til det gode grin 
 • Vi sender hinanden hjem med mere energi, end vi mødte ind med 
 • Vi tror på, at begejstring skaber motivation og resultater


Kundeløfter

Kundeløfterne er fire holdepunkter, som har rod i basal ordentlighed. De fastholder fokus på vores operationelle kontrol, vores drift og relationerne til kunderne.

1 |

Vi vil holde, hvad vi lover

2 |

Vi er de nemmeste at få fat i, når noget går galt

3 |

Vi gør arbejdet færdigt første gang

4 |

Vi vil have en platform, der er bedre end konkurrenternes

Tavlemøder afspejler SE-kulturen 

SE’s leveregler og kundeløfter lever i det daglige blandt alle medarbejdere, men findes også i sin koncentrerede form på SE-koncernens ugentlige tavlemøder.

Tavlemøderne er et helt centralt element i måden, vi leder vores forretning. Her er et udsnit af ledere fra alle forretningsområder samlet for at drøfte og evaluere ugens resultater på tværs af koncernen i en seriøs, men uformel tone. På møderne er vi nede i maskinrummet, har øje på snitflader på tværs og tager sammen ansvar for hele forretningen. En ledelsesstil som afspejler sig i resten af koncernen.

Tavlemøder