Strategi og kultur

Vores samfund er i hastig forandring. Både hvad angår vores energiforbrug, behovet for bæredygtige løsninger og ikke mindst digitalisering. Midt i denne overgang har SE sin eksistensberettigelse. Og her tager vi vores samfundsansvar: Vi leverer energi- og kommunikationsløsninger til fremtidens samfund.

SE’s strategiske retning

I SE-koncernen opererer vi i to dynamiske markeder, tele og energi. Vi skal være klar til de forandringer, der møder os. I vores strategi frem mod 2025 sætter vi fokus på kerneforretningen og på at være en national udfordrer.

Få indblik i SE’s strategi og vision

Vi kæmper sammen - med rod i kulturen

Vores rødder stikker dybt. Vi har tradition for at kæmpe på kundernes vegne. Det gælder både i kampen om bedre kundeservice, stærkere produkter og konkurrencedygtige priser. Vi har skabt et stærkt fundament, hvorfra vores andelsselskab kan udvikle sig og udfordre vores store konkurrenter.

Sådan er vores kultur