Et stærkt og fokuseret år i SE

2017 blev et stærkt år i SE-koncernen. Samlet set indfriede vi vores finansielle og strategiske målsætninger – og leverede et bedre resultat end forventet, trods et fortsat udfordret telemarked.

I 2017 leverede vi i SE stærke resultater i el-nettet, afsluttede integrationen med nordjyske Nyfors og bød Boxer TV velkommen i familien. Som samlet koncern står vi stærkt og er inde i en god gænge med vores 2025-strategi.

Vi glæder os over, at vi i 2017 har øget vores kundebeholdning inden for både tele og energi. Skala er et afgørende parameter for vækst og langsigtet værdiskabelse i vores brancher, og vi er nu på vej mod 1 million kundeforhold.

Læs SE-koncernens årsrapport for 2017

Et stærkt og fokuseret år i SE

Et stærkt og fokuseret år i SE

2017 blev et stærkt år i SE-koncernen. Samlet set indfriede vi vores finansielle og strategiske målsætninger – og leverede et bedre resultat end forventet, trods et fortsat udfordret telemarked.

I 2017 leverede vi i SE stærke resultater i el-nettet, afsluttede integrationen med nordjyske Nyfors og bød Boxer TV velkommen i familien. Som samlet koncern står vi stærkt og er inde i en god gænge med vores 2025-strategi.

Vi glæder os over, at vi i 2017 har øget vores kundebeholdning inden for både tele og energi. Skala er et afgørende parameter for vækst og langsigtet værdiskabelse i vores brancher, og vi er nu på vej mod 1 million kundeforhold.

Læs SE-koncernens årsrapport for 2017
Ansvarlig forretningsførelse

Ansvarlig Forretningsførelse

En væsentlig faktor for SE-koncernens styrkeposition er også måden, vi driver vores forretning på. Vi tænker langsigtet og samfundsorienteret, og vi har tilsluttet os FN’s Global Compact, som forpligter os til at arbejde aktivt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruptionsbekæmpelse.

Vi har en forretningsdrevet CSR-tilgang i SE. Det kalder vi for Ansvarlig Forretningsførelse. Få et indblik i hvilke områder, vi særligt prioriterer, i SE-koncernens årsrapport for 2017 eller her på hjemmesiden.