Solid økonomi og en mulig fusion i vente

Som samlet koncern indfriede vi i 2018 vores finansielle og strategiske målsætninger. Det giver et stærkt fundament for fusionen til Norlys, som vi håber at gennemføre med Eniig i 2019.

Læs SE-koncernens års- og CSR-rapport for 2018

Solid økonomi og en mulig fusion i vente

Som samlet koncern indfriede vi i 2018 vores finansielle og strategiske målsætninger. Det giver et stærkt fundament for fusionen til Norlys, som vi håber at gennemføre med Eniig i 2019.

Læs SE-koncernens årsrapport for 2018

Ansvarlig forretningsførelse

Ansvarlig Forretningsførelse

En væsentlig faktor for SE-koncernens styrkeposition er også måden, vi driver vores forretning på. Vi tænker langsigtet og samfundsorienteret, og vi har tilsluttet os FN’s Global Compact, som forpligter os til at arbejde aktivt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruptionsbekæmpelse.

Vi har en forretningsdrevet CSR-tilgang i SE. Det kalder vi for Ansvarlig Forretningsførelse. Få et indblik i hvilke områder, vi særligt prioriterer, i SE-koncernens årsrapport for 2018 eller her på hjemmesiden.