Mere robust – mere forenet

2016 har været et begivenhedsrigt år i SE-koncernen. Det har været præget af de fortsat udfordrede markeder for telekommunikation og energi, men også af en historisk stærk finansiel position for koncernen.

Vi byggede bro mellem nord og syd, da vi fusionerede med nordjyske Nyfors, og vi sluttede året med meldingen om en mulig yderligere ekspansion gennem det ønskede køb af Boxer TV Danmark. Det var første markante udmøntning af en ny strategi, som skal gøre SE mere national, digital, fokuseret og integreret. 

SE-koncernen opererer på udfordrede markeder, hvor energi aldrig har været billigere og, hvor prisen på bredbånd er faldende på grund af hård konkurrence. Forbrugerne ændrer medievaner, og den teknologiske udvikling går stærkt. Dertil kommer, at ny regulering kan forandre vores forretningsvilkår de kommende år. Derfor har det aldrig været vigtigere at stå økonomisk stærkt – og det gør vi.

Læs mere i SE-koncernens årsrapport for 2016

SE's CSR-rapport er udarbejder efter Global Reporting Initiative (GRI G4 Core)

CSR- og årsmagasin

En væsentlig faktor for SE-koncernens styrkeposition er også måden, vi driver vores forretning på. Vi tænker langsigtet og samfundsorienteret, og vi har tilsluttet os FN’s Global Compact, som forpligter os til at arbejde aktivt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruptionsbekæmpelse.

Vi har en forretningsdrevet CSR-tilgang, som både gavner SE og samfundet, og i vores CSR- og årsmagasin giver vi et samlet indblik i året, der gik, både forretnings- og CSR-mæssigt.

Læs mere i SE-koncernens CSR- og årsmagasin for 2016