SE som arbejdsplads

En sund virksomhedskultur med tilfredse medarbejdere giver en sund forretning

Da et sundt SE betyder, at vi kan give tilbage til samfundet, er medarbejderudvikling og investering i trivsel en del af vores forretningsdrevne CSR-strategi.

Se vores leveregler og værdier

SE som arbejdsplads

En sund virksomhedskultur med tilfredse medarbejdere giver en sund forretning

Da et sundt SE betyder, at vi kan give tilbage til samfundet, er medarbejderudvikling og investering i trivsel en del af vores forretningsdrevne CSR-strategi.

Se vores leveregler og værdier

En miljøvenlig arbejdsplads

I SE-koncernen skal flere initiativer hjælpe os med at være en bæredygtig arbejdsplads. 

Vi har blandt andet fokus på bæredygtighed i vores bilflåde i form af krav til bilklasser og ruteoptimering. Samtidig skaber vi mere effektive arbejdspladser ved at samle vores medarbejdere på større lokationer, som vi selv ejer og kan påvirke i forhold til miljømæssig indretning.

Vores medarbejdere tager også del i den bæredygtige kultur. Det gør de for eksempel ved at holde flere møder online frem for at køre mellem vores lokationer, og ved at spise i vores økologiske kantiner, der har fokus på lokale råvarer og mindre madspild.

Ret til trivsel og udvikling

Gennem vores fokus på medarbejderudvikling og trivsel tror vi på, at vi kan tiltrække og fastholde de stærkeste kandidater i feltet og herved minimere risikoen for, at vi ikke har de rette ressourcer og kompetencer internt til at løfte vores forretning.

Området handler samtidig om at sikre basale medarbejderrettigheder og give de svageste en chance på det stærkeste hold – samt at arbejde for diversitet i holdets sammensætning. Inden for dette område, har SE-koncernen specielt fokus på at skabe de rette rammer for flere kvinder i ledelsen og på at tiltrække flere studerende og praktikanter.