SE som arbejdsplads

En sund virksomhedskultur med tilfredse medarbejdere giver en sund forretning

Da et sundt SE betyder, at vi kan give tilbage til samfundet, er medarbejderudvikling og investering i trivsel en del af vores forretningsdrevne CSR-strategi.

Se vores leveregler og værdier

Ret til trivsel og udvikling

Gennem vores fokus på medarbejderudvikling og trivsel tror vi på, at vi kan tiltrække og fastholde de stærkeste kandidater i feltet og herved minimere risikoen for, at vi ikke har de rette ressourcer og kompetencer internt til at løfte vores forretning.

Området handler samtidig om at sikre basale medarbejderrettigheder og give de svageste en chance på det stærkeste hold – samt at arbejde for diversitet i holdets sammensætning.

Læs mere om SE som arbejdsplads

SE Akademi

I 2016 har kompetenceudvikling været et særligt fokusområde for SE. I ”SE Akademi” er indsatsen blevet opgraderet og systematiseret, og udgangspunktet er SE’s leveregler og kundeløfter.

SE Akademi-uddannelser i 2016


  • Projektleder-uddannelse
  • Personligt lederskab ved Niels Duedahl
  • Feedback-kurser
  • Konsulentværktøjer
  • Workshops for ledere om handlingsplaner og udviklingsredskaber ift. arbejdsglæde
  • Uddannelse af repræsentantskabet om regnskabsforståelse
  • Uddannelse af repræsentantskabet om den monopole el-forretning

Læs mere om vores leveregler og kundeløfter
SE har som arbejdsplads fokus på medarbejderudvikling
SE har fokus på sundhed, medarbejderudvikling og kompetenceudvikling

SE som arbejdsplads – fremadrettede initiativer

Vi prioriterer og investerer i mangfoldighed, kompetenceudvikling, sundhed og trivsel.

I 2016 har vi sat særligt fokus på arbejdsmiljø og lederudvikling samt – som noget nyt – uddannelse af vores repræsentantskab. Fremadrettede udviklingsområder er KPI-styring af antallet af elever samt personer i fleksjob, ligesom målsætningen for diversitet skal genbesøges.

Grundet et antal arbejdsskader, der overstiger årsmålsætningen, vil vi endvidere iværksætte relevante adfærdsregulerende handlinger inden for arbejdssikkerhed.

Læs mere om job og karriere hos os