Mere bæredygtighed i SE

SE understøtter omstillingen til et fossilfrit samfund – med fokus på både samfundets bæredygtige infrastruktur og vores egen bæredygtighed som koncern

I de senere år har vi fulgt og nedbragt vores egen CO2-udledning, vægtreduceret vores arbejdsbiler, bygget domicil i passivhus-standard og indført klogere affaldshåndtering. I 2016 har vi rykket i nye grønne håndtag, blandt andet ved at indføre tryk på 100 % bionedbrydeligt papir.


Grøn Energi

“Grøn

Mere bæredygtighed i SE

SE understøtter omstillingen til et fossilfrit samfund – med fokus på både samfundets bæredygtige infrastruktur og vores egen bæredygtighed som koncern

I de senere år har vi fulgt og nedbragt vores egen CO2-udledning, vægtreduceret vores arbejdsbiler, bygget domicil i passivhus-standard og indført klogere affaldshåndtering. I 2016 har vi rykket i nye grønne håndtag, blandt andet ved at indføre tryk på 100 % bionedbrydeligt papir.

SE har fokus på socialt ansvarlighed ved at understøtte omstillingen til et forsiltfrit samfund

Fokus på CO2

Siden 2011 har SE-koncernen fulgt og nedbragt egen CO2-udledning. Målet er at halvere det daværende forbrug inden 2020, og i forhold til udgangspunktet i 2011 udleder vi nu 27 % mindre CO2.

Der er dog en stigning siden 2015 på 7,6 %, hvilket blandt andet skyldes, at vi har udvidet antallet af lokationer, i og med vi nu ejer bygninger i Kolding og Brønderslev. Dertil kommer, at emissionsfaktoren for elektricitet er forringet med 26 %.

Vær med til at gøre en forskel for klimaet. Med små ændringer i dine daglige rutiner, kan du være med til at nedbringe din daglige CO2-udledning.

Grønnere bilpark

Da en stor del af CO2-udledningen i SE-koncernen kommer fra transport, har vi stor fokus på besparelser gennem ny teknologi som el- eller hybridbiler.

Fra 2016 er det en mulighed for medarbejdere med firmabil at vælge en hybridbil, og så kører vi videre med kravet om, at alle hvidepladebiler skal være i mindst energiklasse B. I forhold til gulpladebiler er det i øjeblikket ikke en mulighed at skifte til fossilfri kørsel pga. formelle krav om rummelighed mv. Men vi har i 2016 udskiftet godt 16 % af vores biler til en grønnere standard, så de kører længere pr. liter brændstof, og miljøvenlig kørsel via ruteoptimering er fortsat et fokusområde.

SE har nedbragt sin egen Co2-udledning i de seneste år
Cradle to Cradle Certified™

Bæredygtigt indkøb

I 2016 blev spillepladen åbnet op mod mere bæredygtigt indkøb. Konkret har vi i 2016 inkluderet retningslinjer omkring bæredygtighed i vores indkøbspolitik samt lavet indkøbsaftaler på flere bæredygtige produktgrupper. Kravet til vores indkøbere er, at bæredygtighed skal vægtes 5-10 % i fremtidige konkurrenceudsættelser. Derved sikres, at det bliver et væsentligt parameter, samtidig med at der stadig er fokus på de klassiske parametre som pris og kvalitet.

De første indkøbsaftaler er allerede landet. Fra 1. januar 2017 køber SE-koncernen stort set alt trykmateriale som 100 % bionedbrydeligt papir, ligesom foliering af firmabiler laves på PVC- og ftalatfri folie – delvist fremstillet af biobaserede materialer og med op til 60 % færre opløsningsmidler.

Læs mere om vores bæredygtige indkøb i CSR magasinet 

“Cradle

Bæredygtigt indkøb

I 2016 blev spillepladen åbnet op mod mere bæredygtigt indkøb. Konkret har vi i 2016 inkluderet retningslinjer omkring bæredygtighed i vores indkøbspolitik samt lavet indkøbsaftaler på flere bæredygtige produktgrupper. Kravet til vores indkøbere er, at bæredygtighed skal vægtes 5-10 % i fremtidige konkurrenceudsættelser. Derved sikres, at det bliver et væsentligt parameter, samtidig med at der stadig er fokus på de klassiske parametre som pris og kvalitet.

De første indkøbsaftaler er allerede landet. Fra 1. januar 2017 køber SE-koncernen stort set alt trykmateriale som 100 % bionedbrydeligt papir, ligesom foliering af firmabiler laves på PVC- og ftalatfri folie – delvist fremstillet af biobaserede materialer og med op til 60 % færre opløsningsmidler.

Læs mere om vores bæredygtige indkøb i CSR magasinet

Bæredygtighed

Egen bæredygtighed – fremadrettede initiativer

Størstedelen af SE’s energiforbrug anvendes til transport som en naturlig konsekvens af, at vi har mange service- og firmabiler. I forhold til bygningsmassen benytter vi energistyringsprogrammet Energy Key til at overvåge og forbedre bæredygtigheden. Ud fra de forbedringspotentialer, som systemet viser, optimerer vi løbende via CTS-anlæg.

SE-koncernen har i de senere år været under stor forandring grundet fusioner og opkøb. Det har medført flere bygninger, biler mv. siden udgangspunktet i 2011. Forøgelsen af aktiviteter vil forventeligt fortsætte i de kommende år, og derfor vil CSR-styregruppen i løbet af 2017 genoverveje målsætningen og evt. sætte en ny.

Se mere om det vi allerede gør i dag, for at forbedre vores egen bæredygtighed i vores CSR magasin

“Bæredygtighed“

Egen bæredygtighed – fremadrettede initiativer

Størstedelen af SE’s energiforbrug anvendes til transport som en naturlig konsekvens af, at vi har mange service- og firmabiler. I forhold til bygningsmassen benytter vi energistyringsprogrammet Energy Key til at overvåge og forbedre bæredygtigheden. Ud fra de forbedringspotentialer, som systemet viser, optimerer vi løbende via CTS-anlæg.

SE-koncernen har i de senere år været under stor forandring grundet fusioner og opkøb. Det har medført flere bygninger, biler mv. siden udgangspunktet i 2011. Forøgelsen af aktiviteter vil forventeligt fortsætte i de kommende år, og derfor vil CSR-styregruppen i løbet af 2017 genoverveje målsætningen og evt. sætte en ny.

Se mere om det vi allerede gør i dag, for at forbedre vores egen bæredygtighed i vores CSR magasin