SE har fokus på cybersikkerhed og sikker datahåndtering

Legitim og ansvarlig forretningsførelse

I SE-koncernen sikrer vi ordentlighed i vores forretningsførelse, så kunderne kan være i sikker havn.

Det gælder ikke mindst troværdig markedsføring, og i de senere år har cybersikkerhed og datahåndtering været i høj fokus i koncernen.

I både SE og Stofa beskæftiger vi os med samfundskritisk it-infrastruktur, og vores kunder er dybt afhængige af vores modstandskraft mod eventuelle angreb.

Sikker adfærd

I 2016 har vi oprustet med IT-specialister, der sikrer dette og ansat koordinerende og kommunikerende kræfter, som har udarbejdet og implementeret en ny IT-sikkerhedspolitik samt arbejdet intensivt med at styrke medarbejdernes opmærksomhed og påpasselige adfærd i deres daglige omgang med IT.


SE IT-specialister har den nyeste viden om datasikkerhed

Transparent leverandørkæde

I 2016 har det været et fortsat fokusområde at højne andelen af underskrevne samarbejdsaftaler med vores leverandører, baseret på vores Code of Conduct i overensstemmelse med FN Global Compact’s principper.

En stor mængde varer og tjenesteydelser indkøbes løbende til den daglige drift – f.eks. el-kabler og tv-bokse, som sikrer kunderne strøm og signal, men også alt fra kontorartikler, diesel og madvarer til intern brug. Leverancen af alle disse ting skal leve op til det niveau af socialt og miljømæssigt ansvar, som vi selv efterstræber.

I årets gang er niveauet højnet fra 38,3 % af vores indkøbsvolumen til 72 %, og vi vil fremadrettet arbejde os videre mod målet på mindst 90 %.

Drift
SE Whistleblower ordning

Rent mel i posen

Et fokusområde i 2016 har også været indførelse af en whistleblower-ordning, der sikrer anonymitet og tryghed omkring anmeldelsen af mistanke om forseelser.

Vi vil gerne have eventuel ulovlig adfærd frem i lyset, og ofte er medarbejdere de første til at opdage alvorlige forseelser på arbejdspladser som f.eks. økonomisk kriminalitet eller chikane. Systemet kan dog benyttes af både medarbejdere, repræsentantskab og kunder.

Læs om SE’s whistleblower-ordning