SE indefra

SE-koncernen sikrer ordentlighed ved selv at være rollemodel.

Vi sikrer vores medarbejderes rettigheder og styrker vores egen bæredygtighed ved blandt andet at have fokus på en bedre og mere digital mødekultur.

SE har nedbragt sin egen Co2-udledning i de seneste år

Mere bæredygtighed i SE

Som koncern har vi fokus på at forbedre vores egen bæredygtighed. Det gør vi blandt andet ved at have fokus på miljøvenlige biler, samle os på færre og mere effektive lokationer, og ved at præge kulturen internt i virksomhedens enheder.

Fokus på diversitet i SE

Vi ønsker at styrke diversiteten i SE, hvor vi har et særligt fokus på at øge antallet af kvinder i ledelsen. Formår vi ikke at leve op til vores mål, risikerer vi at gå glip af kompetencepotentiale i markedet samt at blive opfattet som diskriminerende for det underrepræsenterede køn.

Som et nyt indsatsområde har vi valgt at sætte fokus på at fastholde et højt antal af elever og praktikanter i SE. Lykkes vi ikke med dette, risikerer vi at få svært ved at tiltrække de nødvendige kompetencer og at leve op til det sociale ansvar, som en større virksomhed i Danmark naturligt forpligter sig til.

Etisk og moralsk selvskabsledelse

I SE sikrer vi ordentlighed i vores forretningsførelse ved blandt andet at have klare rammer for anti-korruption og bestikkelse, sikre transparens i vores leverandørkæde og ved at håndhæve markedsføringsloven. Desuden vil der i 2018 blive et særligt fokus på god selskabsledelse jf. nye anbefalinger fra Dansk Energi.