Samfundsengagement

Som andelsselskab har vi en forpligtelse til at engagere os i det samfund, vi er en del af.

Det gør vi blandet ved at udbygge Danmarks infrastruktur inden for tele og energi, støtte omstilling til et fossilfrit samfund og ved at sikre en tryg havn for kunder og medarbejdere.

Vi digitaliserer Danmark

Strøm og internet til danskerne

SE-koncernens kerneforretning er at sikre en god og stabil leverance af strøm og internet til vores kunder. Både strøm og internet er helt essentielt for de danske hjem i dag, og derfor ser vi det også som vores samfundsansvar at levere en høj forsyningssikkerhed på begge dele.

Vindmøller

På vej mod et fossilfrit samfund

Som el-leverandør understøtter vi en grøn omstilling, først og fremmest ved at drive et effektivt og intelligent el-net, som er klargjort til samfundets elektrificering.

En sikker havn

I SE skal det være trygt at være både kunde og medarbejder.

Vi sikrer os mod trusler udefra ved at opruste inden for både digital og fysisk sikkerhed. Formålet er at gøre os endnu bedre i stand til at opdage og reagere på
angreb hurtigt og effektivt – samt naturligvis at fortsætte arbejdet med
at reducere risikoen for, at vores kritiske infrastruktur bliver påvirket af
angreb.

Samtidig har vi et stort og vigtigt fokus på persondata i SE, da vi ansvaret for korrekt behandling af store mængder personfølsomme data.