Samfundsengagement

Som andelsselskab har vi en forpligtelse til at engagere os i det samfund, vi er en del af.

Det sker ikke mindst via SE's to vækstpuljer og vores støtte til Red Barnet, men også via forskellige samarbejder og partnerskaber.


Fremtidssikre samfundet

“Fremtidssikre

Samfundsengagement

Som andelsselskab har vi en forpligtelse til at engagere os i det samfund, vi er en del af.

Det sker ikke mindst via SE's to vækstpuljer og vores støtte til Red Barnet, men også via forskellige samarbejder og partnerskaber.

SE har en CRS strategi, der støtter op om kultur- og foreningslivet med midler fra SE's vækstpuljer

Bevillingsrunder i SE’s vækstpuljer

Med vækstpuljerne giver SE mulighed for en række initiativer i erhvervs-, kultur-, uddannelses- og foreningslivet.

Se mere om de sidste 3 års bevillinger fra SE Vækstpulje og senest SE Vækstpulje Nyfors - der blev startet op i forbindelse med Nyfors-fusionen.

SE støtter Red Barnet

SE støtter Red Barnet – du kan også være med.

Vi har støttet Red Barnet siden 2012. Hver måned er vi med til at give udsatte børn og deres familier gode nærværende oplevelser.

Gennem samarbejde og partnerskaber giver vi værdi til samfundet

Vi ønsker at tilbyde vores kunder innovative og bæredygtige løsninger. Det kan vi støtte gennem fokus og engagement i en række samarbejdsrelationer både i Danmark og internationalt.

Gennem samarbejde og partnerskaber giver vi værdi til samfundet

Vi ønsker at tilbyde vores kunder innovative og bæredygtige løsninger. Det kan vi støtte gennem fokus og engagement i en række samarbejdsrelationer både i Danmark og internationalt.