Ledelse af Ansvarlig Forretningsførelse i SE

I SE-koncernen er ledelse af Ansvarlig Forretningsførelse placeret i en tværgående gruppe af direktører med vores Viceadministrerende Direktør og CFO, Gert Vinther Jørgensen for bordenden. Gruppen repræsenterer forskellige forretningsenheder i SE og sikrer en tæt sammenkobling mellem vores strategi for samfundsansvar og konkrete initiativer i organisationen.

FN’s Global Compact i SE

SE har tilsluttet sig FN’s Global Compact, som forpligter os til at arbejde aktivt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruptionsbekæmpelse. Samtidig arbejder vi med en forretningsdrevet CSR-tilgang, som både gavner SE og samfundet.

SE-koncernens årsrapport fungerer som den årlige statusrapport, som krævet af FN’s Global Compact, og er den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar.

Læs SE-koncernens årsrapport for 2017

Rent mel i posen

I SE-koncernen har vi en whistleblower-ordning med henblik på at sikre anonymitet og tryghed omkring anmeldelsen af mistanke om forseelser.

Vi vil gerne have eventuel ulovlig adfærd frem i lyset, og ofte er medarbejdere de første til at opdage alvorlige forseelser på arbejdspladser som for eksempel økonomisk kriminalitet eller chikane. Systemet kan dog benyttes af både medarbejdere, repræsentantskab og kunder.

SE Whistleblower ordning