Bæredygtighed

Med stigende temperaturer og mere ekstremt vejr verden over kan ingen længere lukke øjnene for og lade deres ansvar gå forbi, når det kommer til de miljømæssige risici forbundet med forandringerne.

Derfor ønsker vi i SE-koncernen at støtte omstillingen til et fossilfrit samfund. Først og fremmest ved at sikre et fjernaflæst el-net, som rummer kapaciteten til et grønnere energiforbrug.

Læs mere om vores øvrige prioriterede indsatser i 2016 herunder.

Grøn Energi

“Grøn

Bæredygtighed

Med stigende temperaturer og mere ekstremt vejr verden over kan ingen længere lukke øjnene for og lade deres ansvar gå forbi, når det kommer til de miljømæssige risici forbundet med forandringerne.

Derfor ønsker vi i SE-koncernen at støtte omstillingen til et fossilfrit samfund. Først og fremmest ved at sikre et fjernaflæst el-net, som rummer kapaciteten til et grønnere energiforbrug.

Læs mere om vores øvrige prioriterede indsatser i 2016 herunder.

SE støtter grøn omstilling og et fossilfrit samfund

Grøn dialog

Vi deltager aktivt i energipolitiske dialoger – i 2016 ikke mindst i forhold til den gradvise afskaffelse af PSO-afgiften i perioden 2017-2022, som vi forventer vil munde ud i en række fordele for den grønne omstilling.

Det vil blive mere attraktivt at købe en varmepumpe og bruge vindmøllestrøm, og når el-forbruget stimuleres, skaber det grobund for nye grønne investeringer.

Landvind – billigste vej til grøn omstilling

Vi ejer og drifter gennem SE Blue Renewables 244 landbaserede vindmøller, som producerer strøm svarende til ca. 100.000 husstandes el-forbrug og gennem vores energirådgivning medvirker vi til at sænke danske virksomheders energiforbrug.

Med el-produktet ’Medvind’ giver vi desuden kunderne mulighed for at støtte samfundets grønne omstilling.


392 GWh strøm

2016 var i Danmark et ”vindår” langt under normalen. SE Blue Renewables producerede alligevel 392 GWh strøm, svarende til ca. 100.000 husstandes energiforbrug.

392 GWh strøm

2016 var i Danmark et ”vindår” langt under normalen. SE Blue Renewables producerede alligevel 392 GWh strøm, svarende til ca. 100.000 husstandes energiforbrug.

96,2%

Møllerne er stabile og drives effektivt: Vingerne snurrede i 96,2 % af tiden i 2016.

96,2%

Møllerne er stabile og drives effektivt: Vingerne snurrede i 96,2 % af tiden i 2016.

Effekt på 206 MW

SE Blue Renewables ejer og driver 244 vindmøller med en samlet effekt på 206 MW.

Effekt på 206 MW

SE Blue Renewables ejer og driver 244 vindmøller med en samlet effekt på 206 MW.
SE støtter den grønne omstilling til fossiltfrit samfund

Bæredygtighed – fremadrettede initiativer

Jævnfør SE-koncernens nye strategi frem mod 2025 står det fast, at vi også fremover vil støtte omstillingen til et fossilfrit samfund. Hvordan dette vil udmønte sig, er dog for tidligt at sige.

Vores konkrete initiativer vil følge markedsudviklingen samt de energipolitiske rammer.

Læs mere her i vores CSR magasin