Ansvarlig Forretningsførelse

I SE-koncernen er dét at tage samfundsansvar en naturlig del af måden, vi driver forretning på. Det ligger dybt i vores DNA som andelsselskab.

Derfor ser vi heller ikke vores samfundsansvar – vores Corporate Social Responsibility (CSR) – som adskilt fra vores forretningsaktiviteter, men som værende integreret i den måde, vi driver forretningen på.

Det er for os Ansvarlig Forretningsførelse.

Læs SE-koncernens årsrapport 2017

Samfundsansvar ligger dybt i SEs DNA

Samfundsengagement

Som virksomhed påvirker vi det samfund, vi er en del af. Derfor ønsker vi at løfte vores ansvar for at skabe værdi både lokalt, regionalt og nationalt. Det gør vi blandet ved at udbygge Danmarks infrastruktur inden for tele og energi, støtte omstilling til et fossilfrit samfund og ved at sikre en tryg havn for kunder og medarbejdere.

SE har fokus på sundhed, medarbejderudvikling og kompetenceudvikling

SE indefra

I SE ønsker vi at være en rollemodel inden for ansvarlig forretningsførelse. Vi arbejder derfor også med en række tiltag internt i virksomheden for at skabe større diversitet og for at styrke vores egen bæredygtighed.

Governance

Det kræver en indsats på tværs af hele forretningen at drive og håndtere konkrete indsatser inden for CSR. Få et indblik i, hvordan det bliver gjort i SE.

Ansvarlig forretningsførelse