Corporate Social Responsibility

SE vil bidrage til, at Danmark bliver uafhængig af fossile brændsler og udvikles som en digital vindernation. Det gør vi på basis af den samfundskritiske infrastruktur, der er udgangspunktet for vores serviceydelser.

Vi er et forbrugerejet andelsselskab, og i den ejerform ligger muligheden for at tænke langsigtet. Vi er sat i verden for at skabe øget værdi for vores ejere og kunder; ikke for at skabe profit til en kapitalkæde eller et aktieselskab. Vi ønsker med andre ord at give noget tilbage til det samfund, vi er en del af.

Læs vores CSR magasin her

Samfundsansvar ligger dybt i SEs DNA

En del af vores DNA

Dét at tage et samfundsansvar adskilles ikke fra vores ejerform og forretning. Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed ligger indlejret i vores vision, holdninger og aktiviteter. Vi laver dels CSR-understøttende tiltag hos vores kunder – med naturligt fodfæste i vores forretninger – og dels tager vi vores egen medicin og udlever samfundsansvar på de indre linjer.

FN’s Global Compact

SE har tilsluttet sig FN’s Global Compact, som forpligter os til at arbejde aktivt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruptionsbekæmpelse. Samtidig arbejder vi med en forretningsdrevet CSR-tilgang, som både gavner SE og samfundet.

SE’s CSR- og årsmagasin fungerer som den årlige statusrapport, som krævet af FN’s Global Compact, og er den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar i henhold til § 99a og § 99b i den danske Årsregnskabslov. CSR-delen er udarbejdet med afsæt i rapporteringsprincipper fra Global Reporting Initiative (GRI G4 Core) og det tilhørende sektorsupplement for energisektoren.

SE's CSR strategi tager udgangspunkt i FN's Global Compact
6 hovedtemaer i SE-koncernens CSR-strategi
  1. Vi driver legitim og ansvarlig forretningsførelse. At drive forretningen legitimt og ansvarligt danner base for, at vi i sidste ende skaber værdi til samfundet. Fokusområder er her lønsom kapitalforvaltning, effektivisering, jobskabelse, leverandørstyring og transparent kommunikation.
  2. Digitalisering. Fremtiden er digital. Vi ønsker at bidrage til at gøre Danmark til en digital vindernation – og samtidig styrke vores egen digitalisering. Fokusområder er her en høj forsyningssikkerhed samt sikring af en fremtidssikret infrastruktur. Fremadrettet vil det også blive et fokusområde at tage ansvar for skyggesiden af det digitale samfund samt at styrke SE’s egen digitalisering.
  3. Bæredygtighed. Vi støtter omstillingen til et fossilfrit samfund, både ved at styrke vores kunders bæredygtighed, men også ved at styrke vores egen. Fokusområder er her en høj forsyningssikkerhed samt investering i grønne energiformer. Derudover styrker vi egen bæredygtighed gennem tiltag i facility og indkøb.
  1. Samarbejde og partnerskaber. Vi understøtter samfundsansvaret gennem samarbejde og partnerskaber. Udvalgte fokusområder er her ikke mindst støtte af iværksætteri, men også forskningssamarbejde, finansielle samarbejder samt projektdeltagelse i forhold til digitalisering og grøn omstilling.
  2. SE som arbejdsplads. Vi sikrer medarbejdernes rettigheder og investerer i deres fortsatte udvikling. Fokusområder er her på kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, sikkerhed, trivsel, diversitet, sygefravær og medarbejderomsætning.
  3. Samfundsstøtte og -engagement. Vi støtter det samfund, vi er en del af, både økonomisk og gennem og aktiv samfundsdebat. Fokusområder er her økonomisk støtte til samfundsunderstøttende tiltag og velgørenhed, åbenhed og samfundsdebat samt regionale og nationale investeringer.

Rammen for CSR i SE

SE-koncernen CSR-strategi har fokus på bæredygtig energi