SE's CSR-rapport er udarbejder efter Global Reporting Initiative (GRI G4 Core)

GRI G4 Core

SE’s CSR- og årsmagasin fungerer som den årlige statusrapport, som krævet af United Nations Global Compact, og er den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar i henhold til § 99a og § 99b i den danske Årsregnskabslov.

CSR-delen er udarbejdet med afsæt i rapporteringsprincipper fra Global Reporting Initiative (GRI G4 Core) og det tilhørende sektorsupplement for energisektoren.