Samfundsengagement

Fra samfundsdebat til gode formål

Som andelsselskab har vi en forpligtelse til at engagere os i det samfund, vi er en del af.

Vi tager aktiv del i samfundsdebatten, understøtter gode formål og søsætter aktiviteter og initiativer, som udvikler det bæredygtige videnssamfund. Vi investerer i egen region og resten af Danmark – eksempelvis i form af fiberbredbånd, fjernaflæste målere og kabellægning af el-nettet.

I 2015 har 909 mio. kr. skabt ny værdi i både vores forsyningsområde og resten af landet. Godt halvdelen heraf blev investeret i Syd- og Sønderjylland, hvor hovedparten ligger i fortsat udbygning af fiberbredbåndsnettet og udvikling af det intelligente el-net.

En del af samfundsdebatten

SE prioriterer åben og imødekommende dialog med vores andelshavere, kunder og øvrige omverden. Gennem medier og debatter samt ved at invitere indenfor til dialog, rundvisninger og tavlemøder udlever vi andelsånden og inspirerer til dialog inden for de områder, vi kæmper for.

2015 var heller ingen undtagelse, når det kommer til aktiv stillingtagen og politisk dialog. Særligt har vi været optaget af rammevilkårene for energi- og telebranchen, så digitaliseringen og den grønne omstilling kan fremmes til gavn for samfundet.

Red Barnet

Siden 2012 har SE gennem forskellige aktiviteter samlet penge ind til udsatte børn i Region Syddanmark. Det sikrer 500 udsatte børn og deres familier sunde, styrkende oplevelser hver måned. I 2015 igangsatte vi en række initiativer blandt medarbejderne, hvor vi f.eks. samlede penge ind gennem auktioner med hjemmebag. Direktionen i SE har desuden doneret honorarer fra foredrag i erhvervslivet, ligesom en række medarbejdere og repræsentantskabsmedlemmer har doneret deres firmajulegave til Red Barnet.

Målet for medarbejderindsamlingen var 100.000 kr. i 2015, og med hele 158.784 kr. indsamlet kan man roligt sige, at vi har nået målet og lidt til. I 2016 har vi endnu engang sat os som mål at nå mindst 100.000 kr.

Rådgivning af børn og unge på nettet

Gennem Stofa arbejder vi hver dag for at fremme bedre digital kommunikation, og i takt med at vi lykkes med dette, spiller digitale og sociale medier en stigende rolle i børns  liv. Bagsiden af medaljen kan være, at mange forældre kan føle sig overhalet af deres børns medievaner, og derfor har Medierådet for Børn og Unge udgivet en guide med samlet viden og vejledning om emnet. Som udbyder af digitale services har det været helt naturligt at deltage og støtte udgivelsen af denne.

…og andre gode formål

Som erhvervspartner mod kræft deltager SE i kampen mod kræft. Vi bidrog desuden til indsamlingen til fordel for familier med kræftramte børn, hvor vi satte en smart phone samt en Le Mans gocart-oplevelse med Tom Kristensen på auktion. Vi bakker også op omkring sportslige fyrtårne, som er med til at skabe et aktivt og velfungerende samfund. Det gælder både sydjyske storhold og en række regionale sportsklubber. Et særligt initiativ i 2015 var Stofa Cup’en i august, hvor 300 børn fik lov at dyste på EfB’s hjemmebane. Det var en kæmpe oplevelse for de mange børn, der gik til opgaven med stor entusiasme og indlevelse.

SE støtter Red Barnet i regionen - du kan også være med

SE har siden 2012 indsamlet penge til Red Barnets vigtige arbejde i Syd- og Sønderjylland, og det vil vi blive ved med. I SE tror vi på at støtte op om det samfund, vi er en del af.

De penge vi indsamler går bl.a. til sommerlejre og drift af familieklubber der, der sikrer 500 udsatte børn og deres familier gode, styrkende oplevelser - hver måned.

Red Barnet


 

 

Har du lyst til at give et bidrag og være med til at opfylde målet på 100.000 kroner til Red Barnet i år?

Giv et bidrag til Red Barnet