Dialog mellem to SE medarbejdere

Del viden, gentænk ejerskabet, åbn døren

Da vækstrapporten Big Future 2025 blev offentliggjort i maj 2015 – et initiativ, som SE stod fadder til – var stigende bevidsthed om åbenhed, transparens og samarbejde en hovedanbefaling. For SE har aktivt samarbejde i flere år været grundlæggende for vores virke, og 2015 var ingen undtagelse.

Blandt partnerskaber kan f.eks. nævnes Dansk Energi, Teleindustrien, Brancheforeningen for Forbrugerelektronik, Dansk Industri, Region Syddanmark og Esbjerg Energimetropol. Sammen med disse og andre aktører kombinerer vi vores agendaer indenfor bæredygtighed og digitalisering med en forretningsmæssig sund vækstfilosofi, der fører til skabelse af nye arbejdspladser og generel fremgang.

SE Next Step åbner mange døre

I vores innovations- og videnscenter SE Next Step opstår nogle af de mest visionære og vidtgående partnerskaber for SE-koncernen. Et fremtrædende eksempel er her et indgået datapartnerskab med Hewlett-Packard, som ønsker at bruge SE’s infrastruktur til at blive klogere på kunder, behov og adfærd. Next Step Challenge, Europas mest ambitiøse iværksætterkonkurrence inden for innovative energi- og digitaliseringsløsninger er desuden endnu engang gennemført sammen med Region Syddanmark og Accelerace. I SE Next Step har vi også vores ”levende testpanel” af andelshavere, som bidrager med tid og viden om energiforbrug ved at stille deres forbrugsdata til rådighed.

2 medarbejdere fra Nextstep

El-biler - en vej til vækst

Hos SE mener vi, at el-biler er fremtiden, og derfor har vi sammen med fire andre energiselskaber investeret i el-biloperatøren CLEVER A/S.

CLEVER leverer opladning til alle ejere af el-biler og plug-in hybridbiler, både virksomheder, private og offentlige institutioner. Samtidig driver CLEVER Danmarks hurtigste netværk af ladestandere, som kan benyttes af alle el-biler på det danske marked.

CLEVER's mål er at gøre det let at køre el-bil blandt andet med konceptet CLEVER Unlimited, der giver el-bilister mulighed for at køre lige så meget, de har lyst til for en fast månedlig pris.

CLEVER's hjemmeside kan du læse mere om, hvordan man lader sin el-bil op både derhjemme og på farten. Kig forbi og bliv klogere på fremtidens transportmiddel.

Se video om opladning af en el-bil

Dame tanker sin Kia
Bi og blomst

Finansielle partnerskaber styrker grøn omstilling

Vores fælles-investering i vindenergi sammen med PFA Pension, som gør os til Danmarks største operatør af landvind, er på lignende vis som el-bilerne et område i markedsmæssig ”modvind”, som vi ikke desto mindre fortsat tror på og udvider.

SE Blue Equity giver godt afkast

Sammen med PFA Pension og en række andre investorer stiftede vi i 2013 investeringsselskabet SE Blue Equity. Herfra tilfører vi kapital, kompetencer og netværk til virksomheder, der profiterer af omstillingen mod mere energi- og miljøeffektive løsninger. Vi investerer mere i mennesker end i virksomheder, og det har vist sig at være både holdbart og en ganske god forretning. I 2015 har vi – trods et forventet lavere opkøbstempo – foretaget fire virksomhedsopkøb; Acti-Chem, Danish Crane Building, Bramidan og Controlled Polymers. Siden 2013 er der i alt investeret i 11 virksomheder, og årsresultatet i selskabet afspejler, at vi har investeret klogt og med omtanke i gode, velfungerende virksomheder til en fornuftig pris.

Project Zero gør Sønderborg grøn

Endelig indgår vi fortsat i Project Zero, som blev dannet i 2007. Det er etableret som et offentligt-privat partnerskab af SE, Bitten & Mads Clausens Fond, Sønderborg Kommune, DONG Energy og Nordea-fonden. Project Zero er visionen om at skabe økonomisk vækst og nye grønne jobs i Sønderborg-området baseret på omstillingen til et CO2-neutralt samfund senest i 2029.